Sinif Mucadelesi

Çocuk teşvik paketi hazır: “Daha fazla doğur!”

Çarşamba 16 Ekim 2013

Açıklanan çocuk teşvik paketine göre; doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılacak, kadınlar her çocuk için 2 yıl izin alabilecek, 5 çocuğu olan kadın emekli olabilecek, doğumdan sonra işe geri dönüş garantisi verilecek, işyerlerinde kreş açılacak.

Bazı patron örgütlerinden pakete “kadın işçi çalıştırmayız” tehditleri gelince bakan Fatma Şahin, patronların endişelenmemesi gerektiğini, tüm giderlerin “sosyal devlet” bütçesinden karşılanacağını söyledi. Onların sosyal devlet anlayışı, sermaye düzeninin uzun vadeli çıkarları için kadınların daha fazla doğurması.

Paketle kadınların çalışma koşullarını hafifletmek ya da söylendiği gibi toplumun geleceği değil, dini gericilikten de öte patronların kârı için ucuz emek gücünün korunması, burjuvazinin uzun vadeli çıkarları gözetiliyor.

Nitekim Fatma Şahin, pakete itiraz eden patronlara “böyle devam ederse çocuklarınız çalıştıracak işçi bulamaz” diye seslendi. Kadın veya çocuk önemsenseydi, yasalarda var olan çocuk yardımının yeterli seviyeye çıkarılması daha etkili olurdu.

Kadın işçiler, hem ev işleri için emek harcıyor hem de patronların sermaye biriktirmesi için emek gücünü satıyor. Bu paketle, kadınların, hem daha fazla doğurması hem de patronların kârı için daha esnek yani güvencesiz, kuralsız, haksız, düşük ücretle çalışmasını isteniyor.

Patronlar, mevcut kadın istihdamının aleyhine uzun vadeli çıkarları için bile değişikliğe karşı çıkıyor. Çünkü kadın işçileri erkeklerden daha ucuza mal ediyor, hamile olduğunu öğrendikleri zaman kadın işçiyi rahatça işten çıkardıklarından, işe geri dönüş garantisi gibi en küçük hakka tahammülleri yok.

DİSK’in araştırmasına göre çalışma çağındaki her üç kadından sadece biri ücretli. Yeni işsizlerin % 60’ı kadın. Rakamlar kadınların çalışma isteğinin yüksek ancak iş bulabilenlerin az olduğunu gösteriyor. İş bulamayan kadınları daha kötü işler ama esasında çalışma hayatından uzaklaşıp eve kapanma tehlikesi bekliyor.

Daha fazla çocuk, ev içindeki işlere daha fazla emek harcamaktır. Çalışma hayatından uzaklaşan kadının sosyal hayatta karşılaştığı eşitsizlik de derinleşecek.

Hükümet ve patronlar kadın işçiler hakkında bir noktada uzlaşacak. Ancak bu uzlaşıdan kadın işçilerin lehine bir durum çıkmayacak. Kadınların çocuk doğurma görevleri yok. Kadın işçilerin daha fazla çocuk doğurmaya değil, “ev işi” cenderesinden kurtulup insanca yaşamaya yetecek düzeyde ücret, güvenli ve güvenceli işe ihtiyaçları var. (02.10.2013)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 184 - 4 Ekim 2013  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?