Sinif Mucadelesi

İşçi sınıfı hep “asgari”de

Pazar 18 Aralık 2022

Yeni yılda artacak olan asgari ücret, hiç gündemden düşmeden yeniden ön plana çıktı. Daha görüşmeler başlamadan, Türk-İş başkanı, “kırmızı çizgimiz” diyerek, kabul edecekleri en düşük miktarı açıkladı. Böylece artış pazarlığına, en düşükten başlayan sendika bürokratı olarak tarihe geçti. Gerçi daha önce istediğinden fazla zam alma başarısı da göstermişti. Yaşananlar, Türk-İş başkanının hükümetin oynadığı oyunun figüranı olduğunu gösteriyor.

Türk-İş, tek bir işçinin “yaşam maliyetini” 10 bin lira olarak açıkladı. Asgari ücret yasal olarak “yaşam maliyetine” göre belirlenmeli. Açıklamanın ardından iki gün geçmeden, sendika bürokratı dört kişilik ailenin açlık sınırı olan 7.785 lirayı, sanki çok yeterli bir miktarmış gibi diline doladı. Aslında bu artış, enflasyon karşısında eriyen satın alma gücündeki ne geçmiş kaybı ne de gelecekteki kaybı karşılamıyor. Bu yıl asgari ücret iki kez arttırılmasına rağmen, satın alma gücü erimeye devam etti. Çünkü asgari ücretliler, en fazla gıda harcaması yapıyor ve gıdadaki enflasyon, ortalama enflasyonun çok daha fazla yüksek. Faturalardaki artış, kira artışı eklenirse, zam çok daha fazla yetersiz.

İktidar çevreleri, arada bir “asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik” diye övünüyor. Patronların büyüdüğü, özellikle inşaat, bankacılık, ithalat-ihracat, madencilik gibi işkollarında rekorlar kırdığı geçmişte ve hatta günümüzde de işçi sınıfına reva görülen hep aynısı oldu. İşçi sınıfı ne ekonomik büyümeden, ne refahtan, ne çalışma koşullarının iyileşmesinden yararlanabildi. Tam aksine, devlet eliyle her yıl gittikçe artan sayıda işçi sınıfı üyesi, asgari ücretli hale getirilerek, enflasyon sınırında yaşaya mecbur edildi. Ayrıca asgari ücret yoluyla, işçi sınıfının patronlarından ücret ve hakları için mücadele etmek üzere örgütlenmesinin de önüne geçildi.

Türk-İş başkanı, bunları çok iyi biliyor ve oluşturulan işçi düşmanı işleyişin bir parçası. Buna rağmen, asgari ücret komisyonuna katıldıklarını ama asgari ücretlilerin üyeleri olmadığını söylüyor. Gerçekleri anlatıp işçi sınıfını sendikalı olmaya çağırmak yerine işçilerin aldatılmasında gönüllü olmaya devam ediyor. (01.12.22)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2022  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 286 - 6 Aralık 2022  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?