Sinif Mucadelesi

Sendikacı göz boyadı ama gerçekler biliniyor

Pazar 16 Ekim 2022

Türk-İş başkanı Atalay, Tarım-İş kongresinde konuşmasını dinleyenlere “Hepiniz işyerinde örgütlenin” diye seslendi ve sendikalaşma nedeniyle hiçbir işçinin işten çıkarılmaması dileğini ifade etti.

Aynı gün ve haftasında, farklı işkolu ve işyerlerinde onlarca işçi, sendikaya üye olduğu için işten çıkarılmıştı bile. Başkan, sanki sendikalar yeni kuruluyor, sanki patronlar sendika bilmiyor, sanki pazarlamacılara sesleniyor. Üstelik sendikacılar, çoğu zaman sendika hakkı için mücadele eden ve bu nedenle patronu kızdıran işçiye imkanları olmasına rğmen sahip çıkmıyor. İşçiyle değil aksine patronla uzlaşarak sendikalaşmaya eğilim gösteriyor.

Patronların sendika düşmanlığı, kayıtlı iş yapma zorunluluğunun artacak olması nedeniyle, vergi, pirim, ücret gibi ödemelerinde daha az hile yapmak zorunda kalacaklarından. Ancak daha önemlisi ücretin, kendi keyfine göre bireysel değil, tüm işçilerin toplu pazarlıkla belirlenecek olmasında. Bu durumda, hem işçi çoğunluğu birlikte hareket ettiği için patronu zorluyor hem de işçinin ücret farkı vaadiyle bölünmesi mümkün olmuyor.

Atalay, bunu çok iyi biliyor ancak sorunun nedeninden değil, sonuçlarından söz ediyor. İşyerlerindeki işleyiş, işçi haklarından, muhasebeye, vergiden sendikalara kadar, birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmiş. Sisteme dokunmadan, sonucu değiştirmeyi söylemesi, cahilliğinden değil, kötü niyetinden.

Tıpkı ücret artışından bahsetmeyip vergi dilimi artışı nedeniyle ücretin düşmemesini veya banka promosyonu itemesi gibi taşeron sistemine karşı çıkmayıp sadece kamuda kadroya alınmayanları dile getirirken yaptığı gibi.

Bu sorunlar, şu veya bu eksiklik, yanlışlıktan ötürü değil. Hepsi, sadece işçi sınıfının sorunu ve tam da amaçlanana uygun. İşçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını en alt düzeyde tutup patronların kasalarını doldurmak amacıyla düzenlendi ve tam da bu gerçekleşiyor.

Bilincinde olmamız ve mücadele etmemiz gereken asıl gerçek budur. (02.10.22)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2022  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 284 - 15 Ekim 2022  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?