Sinif Mucadelesi

Hastenelerde kâr düzeni öldürüyor

Pazar 7 Kasım 2021

Genç bir asistan doktorun mesai çıkışı evine giderken arabasında kaza geçirip ölmesi, sağlık çalışanlarının sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Hastanelerde ve tüm kamu işyerlerindeki çalışma düzeni, fabrikalardakiyle aynı. Her şey kâra göre ayarlı. Uygulanan “döner sermaye” sistemi, en alttakilerin çalışmasından, çalışmayan amirlerin daha fazla kazanması ve böylece amirlerin alttakileri denetleyip, çalışmaya zorlamasıdır.

Fabrikalarda işçinin sırtında boza pişiren müdür ve şeflerin yerini hastanelerde uzman ve ünvanlı doktorlar alıyor. Bazısı, aynı zamanda hem bölüm yöneticisi hem de öğretim görevlisi. Öğrenci sayılan asistan doktorlar, hocaları da olan amirlerinin emrinde çalışıyor. Günde 12 saat normal mesai; ardından 24 saat nöbet; ardından bazen de ders dinleme.

Sağlık bakanı feci şekilde can veren doktorun, 36 saat mesaiden çıkmadığını söyledi ama kaç saat çalıştığını söylemedi. Günde 12 saat çalışmak da insanlık dışı; 24 saat nöbette öyle. Bu nedenle hiçbir şey söyleyemedi. Zaten bu sistemi kendileri getirdi; şimdi 5 dakika arayla hasta randevusu başlattılar. Salgında hastaneye gitmeyenler sıra alamayınca, bu müşterileri kaçırmamak için çareyi doktorları daha sıkı çalıştırmakta buldular. Siparişi kaçırmamak için bandın hızını açan müdürler gibi.

Salgında övgüler dizilen aile hekimleri dahil tüm sağlık çalışanları, sağlık biliminin gerçeklerine uymayan koşullarda ve ortamlarda çalışıyor. Boş laflardan bıkıp haklarını aradıklarında, tıpkı fabrika işçileri gibi idarecilerinin ve devletin şiddetini gördüler. O halde işyerimizdeki her mücadeleyi, sınıf mücadelesinin bir parçası haline getirmek için de çaba göstermeliyiz. (02.11.21)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2021  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 277 - 7 Kasım 2021  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?