Sinif Mucadelesi

Ana muhalefetin seçim vaatleri

Pazar 7 Kasım 2021

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yayınladığı videolar gençliğe vaatlerini sıraladı. İktidar için hazırlandıklarını gösterse de bu vaatler ile aslında neyin değişeceği ve nasıl değişeceği tartışmalıdır.

İktidara gelişlerinin ilk 6 ayında gençlere şunları vaat etti:
ÖTV gibi dolaylı olarak alınan vergilerden gençlere belli ürünlerde (cep telefonu, oyun konsolu, sıfır araba alımı) muafiyet gösterileceği. Gençler için daha acil sorunlar dururken bir seçim vaadi olarak bunları ön plana çıkartması onun aslında düzenin tahribatını onarmaya çalışmadığını aksine popülist taleplerle iktidara gelmeyi istediğini gösteriyor.

Cep telefonu üzerinden ÖTV’nin kalkmasının devlete kaybının en azından başka ürünlerdeki ÖTV artışı ile korunmayacağına dair ise bir söz yok. Kılıçdaroğlu durduğu yer itibari ile ÖTV’yi tümden kaldıramaz. Düzen içinde sermaye ile barışık bir programla tıkanan sermaye birikim sürecini yalnızca yeniden akar hale getirmek istiyor. Emekçiler nezdinde cep telefonu, oyun konsolu gibi ürünlerden alınmayacak ÖTV’nin bir anlamı olmadığını bildiğinden de gençliğe sesleniyor.

Bu ürünlerde ÖTV’nin kaldırılması bu ürünlere olan talebi artırırken bu ürünleri üreten emekçiler için hayat çok değişmeyecek ancak patronların kazancı artacak. Düzen partileri, ÖTV gelirlerindeki kaybı göstererek kamu sağlık harcamalarını ve kamu eğitim harcamalarını kısmayacakları ise meçhul.

Bir diğer öne çıkan vaat KYK borçlarını yapılandırmak! Eğitime erişim olanaklarının kısıtlı olduğu ülkede borca girerek okuyan ve devamında 8 milyonluk işsiz ordusuna katılan gençlere, KYK borçlarını faizsiz şekilde yapılandırılacağı talebi bekledikleri yankıyı bulmadı.

Gençler KYK’nın kredi vermesini değil yalnızca burs vermesini talep ediyor ve şu an var olan tüm faizlerin silinmesini istiyor. Örgütsüz gençlik, örgütlü ana muhalefetten daha ileride. Sosyal demokratların tarihleri bunlarla doludur.

Başka bir gösterişli vaat ise gençlerin pasaport defter bedellerini ve yurtdışı çıkış harçlarını kaldırmak. 650TL KYK kredi ve bursu alan gençlerin önlerindeki en büyük engel pasaport harcı değil. Belli bir kesime seslenmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun bu vaadi de gençlerin çoğunluğundan ilgi görmedi. Davutoğlu’un Avrupa Birliği’nde vizesz dolaşım vaadi daha gösterişliydi. 1 dolar ve euro’nun 10TL olduğu bir dönemde, zaten ülke dışına çıkamayan gençler için pasaport harcını kaldırmak hiçbir anlam ifade etmiyor ve gençler bunun farkında.

Banka kartı üzerinden gençlere kültür sanat ödeneği yaratmak, yalnızca finans sermayesi için devlete para vererek para ve müşteri kazanmanın ötesine geçmeyecek.

Dikkatli dinlenirse, gençler en çok şunları sıralıyorlar: İyi bir eğitim, iyi bir ekonomi, minimum gelecek ve iş kaygısı, fırsat eşitliği, liyakata önem verilmesi.

Kılıçdaroğlu, gençlerin ezici çoğunluğunun işçi, iş arayan ya da gelecekte işçi sınıfına katılacaklardan oluştuğunu gözden kaçırmış görünüyor. Ücret, çalışma koşulları, iş alanlarının açılması, sendikal örgütlenme, yani işçi sınıfının sorunları aslında en çok gençlerin sorunları. Elbette gençlerin önemli bir kısmı aynı zamanda Kürt; Kürt halkına düşmanca siyasetler savunurken, Kürt kitleleri eşitsizlik, haksızlıkla boğuşurken onlardan sadece CHP’nin uygun gördüğü şekilde “genç” olmaları mı isteniyor?

Gençler, bu düzeni eleştiren fikirlerini polis ve mahkeme riskini göze almadan ifade edemiyor; hele başka bir düzen istemeleri hiç mümkün değil. Özgürlük, en çok gençlerin talebi; oyundan, eğlenceden önce sorunlarını özgürce tartışmak, görüşlerini doğru, yanlış özgürce ifade etmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu, bunu bilmiyor mu?

Kapitalizmin doğasında gençlerin taleplerini tahrip edecek amaçlar yatıyor. O yüzden gençlik reformist düzen partilerine inanmıyor, düzenin değişmesi gerektiğini talep ediyor. Düzeni değiştirecek olan, üretimde gücü olan gençleriyle birlikte tüm emekçiler. Birlikte hareket ederek düzeni değiştirebilir bizden çaldıklarını bize kırıntı olarak vermeye çalışanlardan tamamını alabiliriz. (06.11.21)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2021  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 277 - 7 Kasım 2021  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?