Sinif Mucadelesi

Kendi topuklarına bir mermi daha mı?

Cuma 8 Ocak 2021

Birleşik Krallık parlamentosunun iki kamarasının da gündeminde Johnson’ın önerdiği “İç Pazar Yasası” var. Bu yasa, uluslararası yasanın güvence altına aldığı 1998 İrlanda Barış Anlaşmasını çiğnemekle kalmıyor aynı zamanda Birleşik Krallık’taki “yetkileri devredilmiş hükümetler” (İngiltere dışındaki ülkelerdeki demokratik hükümetler) ile ilgili de bazı önermeler içeriyor.

Bu hükümetler Avrupa Birliği destek paketlerini, yardımlarını nasıl kullanılacağını seçme yetkisine sahipti. Ama Johnson’ın yasasıyla Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrıldığı anda bu yetki Birleşik Krallık’ın merkezi hükümetine verilecek. Aynı zamanda yetkileri devredilmiş hükümetler malların kalite standartlarına da tek başlarına karar veremeyecek, merkezi olarak karar alınması gerekecek. Bu durum üç bölgedeki ulusalcıları, en çok da İskoçyadakileri çok kızdırdı. Ve bağımsızlık tartışmalarını alevlendirdi.

Johnson’ın “tek devletçi” olmakla övünen bir partinin başı olması ve herhangi bir “ayrılmaya” kesinlikle karşı olduğu göz önüne alındığında bu sonuçlar Johnson’ın aklındakiylerle pek de örtüşmüyor yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Hatta ve hatta bu yasa, Çekilme Sözleşmesi sebebiyle Avrupa Birliği’nde kalan İrlanda ile çizilecek yeni deniz sınırları sorununu kısmen telafi etmek için ortaya atılmış olmasına rağmen yasaya “tek devletçilerin” kuzeydeki dostları öfkeyle karşı çıktı.

Bugün, dört bir taraftan kuşatıldığı bu çarpık pisliğin içerisinde Johnson kendi kendisini soktu!
Workers Fight (27.12.20)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2020  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 268 - 8 Ocak 2021  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?