Sinif Mucadelesi
Rusya

Putin’in yeniden seçilme hazırlıkları

Perşembe 15 Mart 2018

Rusya’da, 28 Ocak’ta, Vladivoslok’tan St-Petersburg’a kadar tam 170 kentte protesto yürüyüşleri tertiplendi. Yürüyüşler, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in, 18 Mart’ta yapılacak seçimlerde dördüncü defa seçilebilmesi için yaptığı oyunlara karşıyıdı.

Kremlin bu seçimlere demokratik süsü verebilmek için, çoğu hiç tanınmamış kişilerden oluşan aday listelerini ön plana çıkardı. Ancak gerçekten Putin’e önemli ölçüde muhalif olan aday Alexei Navalny’nin seçimlere katılması yasaklandı.

Navalny, Kremlin’in tertiplediği bir oyun sonucu mahkeme tarafından asılsız bir şekilde mahkum oldu ve bu nedenle seçimlerde aday olamıyor.

Seçim Komisyonu bu üç kağıdı onayladı ve Anayasa Mahkemesi, Navalny’nin adaylığını geçersiz ilan etti. Bu üç kağıdın bir aktörü olan polis, yürüyüşlere katılanların yüzlercesini tutukladı. Polis ayrıca Navalny’i, düzenbazlık ürünü seçimleri boykot etme amacıyla izinsiz gösteri düzenlenme suçlamasıyla tutukladı. Gerçekte seçimler, Putin’in iktidarına demokrasi süsü vermekten başka bir şey değil.

İşte bu son yaşananlar, rejimin ve uygulamalarının gerçekten ne olduğunu gösteriyor. Aslında, Batılı basının bize yutturmaya çalıştığı gibi, uluslararası ticaret işleriyle ilgilenen bir avukat ve aşırı milliyetçi biri olan Navalny de hiç de söylendiği gibi gerçek bir demokrat değil. Navalny’in, artık rejimin yaygın bir uygulaması haline gelen yolsuzlukları ve rejimin zirvesindekilerin nasıl haraç ve yolsuzluklarla servet edindiklerini teşhir etmesi doğrudur. Böyle yaparak, düzene hiç karşı olmayan ve değiştirmek istemeyen Navalny, kendisine haksızlıklara karşıymış imajını vermeye çalışıyor. Onun tek istediği, rejimi daha cici ve kabul edilir kılmak. Navalny her şeyden önce “ticaret yoluyla” para kazanan küçük burjuva kesimlerine hitap ediyor. O, bir lokanta, bir emlak şirketi, herhangi bir küçük şirket vb sahibi olup, devletin farklı kademelerinde yuvalanan bürokrasiye haraç vermeden para kazanabileceği dürüst bir kapitalist düzen isteyen kitleye sesleniyor.

Bu küçük patronlar, hiçbir engelle karşılaşmadan, haraç vermeden kazanıp büyüyebilecekleri bir Rusya istiyorlar. Diğer yandan başka bir sürü küçük kentte, 1980’lerde Yeltsin döneminde merkezi bürokrasinin baskılarından kurtulmak için yerel eski Sovyet bürokrasisinin, kendi kendini büyük demokrat ilan eden Yeltsin ve çevresini destekleyen kesimleri de Navalny’nin peşinden gidiyor. O dönemde bir sürü aydın, iş ve ticaret çevresi Batının pazar ekonomisini rüyalarında görüp, Yeltsin ve çevresinin onlara vaat ettiklerini göz önüne getirip güzel para kazanmayı hayal ediyorlardı.

Ancak sözü edilen tüm bu küçük burjuva çevreleri, hayal kırıklığına uğradı. Bugünküler de aynı nedenlerden dolayı hayal kırıklığına uğradı: Devleti elinde bulunduran bürokrasi çetesi, onlara ümit ettikleri ayrıcalıkları bir türlü veremiyor. Yine de onlar, bu hayaller temelinde hareketlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Arada bir, gençliğin bazı kesimlerini peşlerine takarak, sokak gösterileri düzenliyorlar. Ancak bu durum ne Rus bürokrasisinin başındaki Putin’in ne de oligarşinin, bürokrasinin ne de devlet yöneticilerinin çıkarlarını savundukları büyük kamu şirketleri müdürlerinin hoşuna gidiyor.

Üstelik kitle eylemleri, açıkça iktidara kafa tuttuğu için, pisliklerini açıkça teşhir ettiği için, kentli küçük burjuva çevrelerin ötesinde daha geniş toplumsal kesimer arasında da hareketlilik ve ümit yaratabilir. Bir de emekçiler, öz çıkarlarıyla sınıf çıkarlarını savunmak için harekete geçerlerse, o zaman hem rejim hem de rejime sadece kendi çıkarları çerçevesinde ayar yapmak isteyen Navalny ve onun gibileri için tehlike çok farklı boyutlarda olacak. LO (02.02.2018)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2018  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:237 - 3 Mart 2018  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?