Sinif Mucadelesi
ABD

Trump’ın silahlı saldırılar hakkında ayrımcı yorumları

Pazartesi 11 Aralık 2017

Trump 2015 Haziran’ında başkan adayı olacağını açıkladığından beri, bu tarihten itibaren yaşanan 10 kitlesel saldırıyı yorumladı.
Bunu yaparkenki tutumu, onun “Irkçıların Başı” rolünü iyice sağlamlaştırdı; bir kısım insana insanlıktan uzak nitelemeler yaparken bir kısmını ise adeta akladı.

Trump, Müslüman ya da siyahiler tarafından yapılan beş saldırıyı “terörizm” olarak değerlendirdi ve zaten ölmemiş olanların öldürülmesi gerektiğini ilan etti. Beyaz Hristiyan erkekler tarafından yapılan

saldırılarda ise Trump, saldırganların “akli sorunları” olduğunu söyledi ya da “af” çağırılarını destekledi.
Saldırıların terörist eylemler olduğu kesinken bile onlara sempatik davrandı; örneğin, bir Aile Planlaması Derneği’ne giden ya da siyahiler için bir İncil dersine katılan insanlara yapılan saldırılarda bile.
Trump’ın yorumları sürekli olarak göçmen karşıtı ve ırkçı tavırların arkasında duruyor. Onun görüşüne göre, kitlesel saldırıda bulunan beyaz, Hristiyan erkeklere insanca muamele yapılmalı; ancak aynı

davranışta bulunan göçmenler, Müslümanlar ve siyahiler suçlu olarak görülüp öldürülmeli.
Alenen, ülkedeki bir grubun diğerinden daha insancıl bir muameleyi hak ettiği ve daha insancıl olduğu mesajını yayıyor. Ve başkan olduğu için, ifadeleri resmi bir ağırlık taşıyor.
Bu küçük tiran, zaten bölünmüş olan işçi sınıfını daha da bölmek konusunda becerikli. Irkçı söylemlerinin gerçek amaçları, nitelikleri; yani işçi sınıfını bölme ve köleliğe gönderme yapma hedeflerinin açık açık ifşa edilmesi gerek. (13 Kasım, Spark)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:234 - 8 Aralık 2017  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?