Sinif Mucadelesi
İklim

Sorumsuzlar konferansı

Çarşamba 15 Ekim 2014

23 Eylül’de New-York’ta iklim üzerine bir konferans başladı. Bu konferansa 125 devlet başkanı katılıyor ve hepsi de kapitalistlerin çıkarlarına dokunacak bir şey yapmak istemediği için nutuk atmakta, kıyasıya yarışıyor. Oysa dünyada ekonomik faaliyetleri idare eden kapitalistlerdir ve onlar, sadece kısa vadeli kârları ile ilgilenip yeryüzündeki insanların yaşam şartlarını hiç umursamıyor.

New-York’ta 21 Eylül günü birkaç yüz bin kişi bir yürüyüşle iklim ile ilgili endişelerini duyurdular. Ancak yürüyüşe katılanlar, bu konuda hayallere kapılmış görünüyorlar, çünkü örneğin taşıdıkları en önemli döviz “Devlet başkanı beyler: Bir şeyler yapın!” idi. Böylece Birleşmiş Milletlerin başındaki Ban Ki-Moon ve diğerleri, bunu fırsat bilerek hava attılar.

Bir sonraki konferans aralık 2015’de Paris’te olacağı için François Hollande, New-York’a gidip şov yaptı. En çok çevreyi kirleten şirketler hiç tedirgin değil. Çünkü örneğin Fransız delegeleri arasında GDF Suez, Veolia ve EDF şirketlerinin temsilcileri de var.

New-York’taki bu büyük merasim, servetlerini bir yüzyıldan uzun bir zamandan beri petrol ile elde eden Rockefeller mirasyedileri için de bir fırsat oldu. Onlar da, artık yatırımlarını başka enerji alanlarına doğru aktarmayı düşündüklerini anlattı.

Bir önceki iklim konferansı, 2009 yılında Kopenhag’da yapılmıştı ve ekonomiyi yönetenleri, sorumlu davranmaya zorlayacak hiçbir karar alınmamıştı. O tarihte önemli diye ileri sürülen önlemler, hiç bir sonuç vermedi. Örneğin “iklim için yeşil fon” oluşturulup 100 milyar dolar seferber edilecek denmişti. Bu fon, hala daha sıfıra yakın.

Bu şartlar altında, bilim insanlarının küresel ısınma ile ilgili uyarılarını, son 20 yıldan beri devam ettirmeleri ve tehlike sinyallerine vurgu yapması şaşırtıcı olmasa gerek.

Halbuki, özellikle son yıllarda, bazen bir bina, hatta bazen de bütün bir yerleşim birimi ölçeğinde yapılan araştırmalar, insanlığın karbon dioksit ile çevreyi kirletmeden ve geleceğimizi tehlikeye atmadan da kalkınabileceğini ispat etti. Ama kapitalist düzende ekonomi, sadece azami kâr hırsına bürünmüş sanayi ve mali kuruluşların hakimiyeti altındadır ve bu siyasetin emekçiler veya çevre için felakete yol açacağı hiç de umurlarında değil.

Sözü edilen bir avuç burjuva, kâr hırsları nedeniyle iklim ve çevrede yol açtıkları tahribatın bilincine varsalar bile düzenlerinin işleyiş biçiminden dolayı hiçbir şey yapamazlar.

Kendi ekonomilerini bile denetim altına alıp onu mantıklı bir şekilde tertiplemekten acizler. Örneğin karbon kirliliğinin azaldığı tek dönem 2007-2008 mali krizinin yol açtığı dünyadaki büyük üretim azalması ve onu takip eden işsizliğin feci şekilde artışı sırasında oldu.

New-York ilkim zirvesi, büyük bir olasılıkla daha önceki Rio, Kiyoto ve Kopenhag iklim zirvelerinde olduğu gibi fazla bir etki yaratmayacak. Bu zirvede bir araya gelen siyasi yöneticiler, kapitalistlerin istedikleri gibi davranmasının serbest olduğu bir düzenin savunucuları.

Örneğin Fransa’da, Hollande ve Başbakan Valls, şirketleri bütün engellerden kurtarmaya çalıştıkları için övünüyor. Buna ek olarak, bu tür uluslar arası zirveleri fırsat bilip burjuvaziyi aklayıp suçu kitlelerin üzerine yıkmaya çalışıyorlar.

Bu zirve sırasında hayret verici bir şekilde dünyada en çok kirliliğe yol açanların Çinli kitleler olduğunu yaymaya çalışan bir kampanya görüyoruz. Böylece bir sürü iğrenç milliyetçi ve ırkçı fikirler, sömürgeci mantığı ile yayılıyor. Gerekçe olarak da “bir Çinlinin bir Avrupalıdan daha çok karbon gazı yaydığı” palavrası kullanılıyor. Sanki bu kapitalist düzende karar verme yetkisi Çinli veya Avrupalı işçi, köylü veya işsizin elindeymiş havaları yaratılmaya çalışılıyor.

İnsanlığın, kirliliği ve iklimin etkilerini denetim altına alabilmesi her şeyden önce ekonomik hayatın denetim altına alınması ile mümkün. Bu ise ancak ekonominin denetimini bencil burjuvazinin elinden alıp, insanlığa zararlı değil, yararlı bir şekilde dünya seviyesinde örgütlemekle mümkün. LO (26.09.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 196 - 3 Ekim 2014  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?