Sinif Mucadelesi

Patronlara banka hortumlamanın yolu tekrar açıldı

Çarşamba 8 Ocak 2014

BDDK (Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu) bankacıların kendi firmalarına kredi vermesi yasağını esnetti. Böylece banka patronlarının, banka batırmasının yolu “tekrar” açıldı. Dicle Elektrik Dağıtım, Kuveyt Türk bankasının yöneticilerinden Abdullah Tivnikli’nin “dolaylı” ortak olduğu Dicle Elektrik Yatırım’a satıldı. Dicle Elektrik Yatırım; Doğu Hattı, İş Kaya ve Kök Makine şirketlerinin ortaklığından oluşuyor. Abdullah Tivnikli’nin de Doğu Hattı ve Kök Makine’de hisseleri var. Yani “dolaylı” yollardan Tivnikli, Dicle Elektrik Yatırım’da %30 ortak.

Bankacılık kanunun 50. Maddesi şöyle: “Bankalar; Yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi açmaya yetkili mensuplarına; bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya da birlikte sermayesinin %25 veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara, her ne şekilde olursa olsun nakdi ve gayrinakdi kredi veremez.”

Kanuna aykırı olmasına rağmen BDDK’nın onayını alan, Abdullah Tivnikli’nin de yöneticilerinden olduğu Kuveyt Türk bankası, Dicle Elektrik Dağıtım’a özelleştirme maliyeti için kredi sağlıyor. BDDK ve Kuveyt Türk, yasaya göre suç işlemiş durumda. Ancak hemen kılıf bulundu. BDDK, Abdullah Tivnikli’nin özelleştirmeden kârlı çıkacak firmaların “doğrudan” değil, “dolaylı” ortak olduğunu açıkladı. Üstelik ortaklık payı %30 olmasına rağmen. Yasaya göre bu oran %25’ten fazla olamaz.

Patronlar, banka batırıp tüm düzenlerini sarsma tehlikesi de olsa kâr peşinde. Tabii en sadık yardımcısı kapitalist devlet patronların yardımına koşuyor. Ekonominin durumu daha da kötüleştikçe devlet, patronları kurtarmak için “rüşvet” dağıtıyor. Bu olay sadece başlangıç. Devletin, burjuvaların işlerini yürüttüğü basit bir aygıt olduğu bir kez daha ortada.

2001 yılından önceki krizde bankaların benzer şekilde hortumlanması yoluyla 6 milyar dolar yok oldu. 26 banka battı. Hatta bunlar arasında Süleyman Demirel’in “yeğeni” Yahya Murat Demirel’in batırdığı Ege Bank da vardı.

Bu düzende patronlar ahlaksızca para kazanırken, emekçiler, çocuklarına sadece “üç kuruş” verebiliyor. Düzenin kokuşmuş sözcüleri şunu iyi bilsin ki ceplerine indirdikleri, emekçilerin ürettiği değerdir ve tek kuruşlarında hakları yok!

Yasalar, patronların kâr etmede karşılaştıkları problemleri çözmek için yapılıyor ve böylece avanta, vurgun ve yolsuzluk çarkı işliyor. O halde tek çözüm kapitalist üretim ilişkilerini değiştirmek. Bunun bir adımı, bankaların kitlelerin denetimine açılmasıdır. Böylece patronların tüm pislikleri ortaya çıkarılıp engellenebilir. Bunu da ancak bu ilişkiler ağının merkezinde bulunan işçi sınıfı yapabilir. (30.12.2013)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 187 - 3 Ocak 2014  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?