Sinif Mucadelesi

Devlet-patron işbirliğiyle sağlıkta vurgun

Çarşamba 6 Kasım 2013

AKP hükümeti “sağlıkta dönüşüm” adı altında yaptıklarından gurur duyuyor. Her şeyin en iyisini yapmayı bilen “muktedirler” özel hastaneleri de “ücretsiz” hale getirdik derken ikiyüzlü. Sigortası olanların bile özel hastanelerde “ücretsiz” tedavi görmesi imkansız. Sigortasızlar için ise devlet hastanelerinde bile ücret alınıyor.

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olmak isteyenler “katılım payı” ve “ ilave ücret” adı altında sömürülüyor. SGK’nın katılım payı için belirlediği ücret, 1 lira ile başladı, şimdi 12 lira. Ama özel hastaneler için daha kazançlı olan ilave ücret uygulaması.

Bu uygulama; 2008’de başlayarak önce devletin belirlediği miktarın %30 ardından %70 fazlası olarak devam etti. Bu yılın başında hazırlanan yönergeye göre özel hastanelerin aldığı ilave ücret %90’a kadar çıkabiliyordu. Bayram öncesinde yapılan düzenlemeye göre ise ilave ücret oranı %200’e çıkartıldı. Zaten önceden de denetlenme olmadığı için özel hastaneler bu oranı rahatlıkla %200 hatta %300’e kadar çıkarıyorlardı. Son yapılan düzenlemeyle özel hastanelerin yaptığı “hırsızlık” yasal koruma altına alınmış oldu.

Hükümet, SGK yoluyla özel hastanelere yaptığı muayene ve tedavi masrafı ödemelerini 2005 yılından beri arttırmıyor. Döviz artışı ve enflasyonla beraber hastane için gerekli ilaç ve tıbbı malzemelerin fiyatlarının artması, patronların kârını eritiyor. Bunlara bir de özel hastane sayısındaki hızlı artış nedeniyle kazanç oranın düşüşü de ekleniyor. Üstelik fiyatlar arttıkça, özel hastaneye gidenlerin sayısı azalıyor, devlet hastanelerinde yığılma artıyor. Dolayısıyla patronlar, kârlarındaki azalmayı ilave ücret uygulamasıyla kapatıyor. Çünkü patronlar, sağlık için değil, kâr etmek için hastane açıyor. Hükümet, ilave ücret ödemesini yükselterek, kendi vermediği parayı, hastalardan alması için sağlık sektörü patronlarına olanak yaratıyor. Ek olarak da, yeterli denetim yapmayarak, hastane yönetimlerinin kanuni haklarının çok üstünde vurgunlar yapmasına da göz yumuyor.

Devlet yetkilileri masal anlatmaya devam etsin. Ancak insanlar hastanelerde karşılaştıkları sömürünün farkında. Sözde “sosyal devlet” anlayışını benimseyen hükümet, içlerinde “insan sevgisini” herkesten çok barındırdığını söyleyen egemen sınıfın sözcüleri, inandırıcı olmak istiyorlarsa, özel hastaneleri kamulaştırıp herkesin ücretsiz ulaşabileceği yerler haline getirmeli. Ancak bunu yapamazlar. Çünkü insanların sağlık durumu, yaşamı umurlarında değil. Onlar için önemli olan sadece patronlar ve kendileri. (28.10.13)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 185 - 1 Kasım 2013  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?