Sinif Mucadelesi

Türk ulusu Kürt milleti

Cuma 8 Şubat 2013

“Türk ulusuyla Kürt milliyetçiliğini bir gördüremezsiniz” diyen CHP milletvekili, kötü bir şey söylemediğine yemin ediyor.

Ulus ve millet kavramları günlük hayatta bir halkı anlatıyor. Ancak “ulus” ya da ulusunu sevmek veya diğer uluslarından üstün görmek anlamında “ulusalcılık” kavramlarına olumlu bir anlam yüklenirken, “milliyetçilik” olumsuz anlamda kullanılıyor. Bu nedenle Kürt olsun, Türk olsun hiçbir milliyetçi, kendine milliyetçi demiyor, “ulusalcı” diyor.

Bir de “ulus” devlet kurmuş milliyetler için kullanılıyor.

Türkiye’de kimlik tanımı yapılırken, herkes Türk kabul ediliyor. Bugün buna Türk ulusunu oluşturan Kürt, Çerkes, Laz, Boşnak milliyetler var denmesi eklendi. Yani Kürdüz ama Türk ulusuyuz, deniyor. Bir insanın etnik kökeni hem Türk hem de Kürt olamaz. Öyleyse buradaki Türklük, diğer milliyetler gibi bir milliyet değil, devletin sahibi olarak bütün milliyetlerin üstündeymiş gibi bir anlamda kullanılıyor. İşte bu da basbayağı milliyetçiliktir. Hem de en çirkininden.

Milletvekili, kendini savunurken, Yugoslavya’yı örnek göstererek, sosyalist sistem çöktüğünde, ülkenin milliyetler mezarlığına döndüğünü söyledi. Böylece ulusları, kardeşçe bir arada yaşatan tek düzenin sosyalizm olduğunu da itiraf etmiş oldu. Bu düzende ulusçuluk ya da milliyetçilik, insanları bölüyor. (29.01.2013)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 176 - 1 Şubat 2013  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden   ?