Sinif Mucadelesi

Şişecam işçileri yol gösterdi

Cuma 8 Şubat 2013

Şişecam işçilerinin 14 günlük direnişi zaferle sonuçlandı.

Şişecam işvereni, Topkapı’daki fabrikayı kapatıp işçileri asgari ücretle Eskişehir’de yeni kurulan fabrikaya nakletmek istemişti. İşçilerse ancak haklarıyla birlikte gidebileceklerini söylemişlerdi. Aksi taktirde şişecam işçileri emeklilik dahil birçok hak kaybına uğrayacaktı.

İşçiler önce yürüyüş yaptılar ardından da Topkapı’daki makine parkının işveren tarafından Eskişehir’e götürülmesini engellemek için fabrikayı işgal ettiler. Bu arada Şişecam’a bağlı diğer fabrikalardaki işçiler de fazla mesaiye kalmayarak yani üretimi durdurarak dayanışma gösterdiler ve işvereni zorda bıraktılar. Öte yandan direnişteki işçiler eşleri, çocukları ile birlikte polise direndiler.

Çeşitli sendikal ve siyasi örgütlerin şişecam işçilerine destek verdiğini göz ardı etmesek de işverenin geri adım atmasındaki en büyük faktör işçilerin kararlı mücadelesiydi.

Yapılan anlaşma sonucu işçiler büyük ölçüde mevcut haklarıyla diğer fabrikalarda çalışmaya başlayacaklar.

Şişecam işçileri, işçiler kararlı olduğunda ve mücadelelerini kararlı bir şekilde yürüttüklerinde patronun yapacak hiçbir şeyi olmadığını bir kez daha göstermiş oldular. (31.01.2013)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 176 - 1 Şubat 2013  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden   ?