Sinif Mucadelesi

Yıl sonu toplantılarının değişen yüzü

Salı 22 Ocak 2013

Her yıl olduğu gibi bu yıl da depo ve genel fabrika sayımı nedeniyle bir hafta tatile girdik. Fakat geçen yıllarda 2 gün olan eğitim programı 5 güne çıkartıldı. Bunlardan 4’ü patronun düzenlediği genel sağlık, ilk yardım ve iş hukuku konularının yanında sendikanın düzenlediği iş- işçi ve sendika, sosyal güvenlik ve iletişim hakkında eğitimler aldık.

Bu yıl fabrikanın taşınacak olması ve daha önceden patronun “koşulsuz gelirseniz sizi götürürüm” demesi işçileri, sendikayı zorlayarak koşulları iyileştirmeye doğru itti. Bunun sonucunda, bayram öncesindeki toplantıda işçiler, hep bir ağızdan sorunlarını dile getirerek herkese 300 lira zam diye bir inisiyatif geliştirdi ve bunu savunmaya, gittikçe artan oranda katıldılar. Sendikacılar bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi kaypak davranamayacaklarını anladılar. Çünkü işçiler bir arada durmayı başardılar. Bu, işçilerin başarısı ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Eğitime de bu gelişmelerin verdiği moralle katıldık.

Sendikacılar, yine birtakım şeyleri kaynatarak, kendilerine yönelen baskıyı farklı yönlere çekmek için toplantıda işçileri bölmeye çalıştılar. En başta sorulan soruları mikrofonsuz aldılar ve bizlere tamamen değiştirilmiş bir şekilde yansıttılar. Yani soruların cevaplarını vermediler. Kendi söylemek istediklerini söylediler.

Fakat derslerin arasında yapılan küçük çaplı toplantılarda zaten işçiler istediklerini dile getirmiş ve cevaplarını almıştı. Yani sendika herkesin sorunlarını ve isteklerini aynı anda söylemesini değil, küçük gurupları tercih etti. Bunda topluluk önünde konuşmakta zorluk çeken arkadaşların da rolü oldu. Fakat bu küçük guruplar, sendikacıları bunaltarak istedikleri sözleri aldılar. Bu yıl sözleşmeye seyyanen artı yüzdelik zam talebiyle gireceğimizi, her adımın işçilere haber verileceğini ve işçilere sormadan sözleşmenin bağlanmayacağının sözünü verdiler.

Daha sonrasında işçilerle yaptığımız küçük toplantılarda bize verilen sözleri devamlı hatırlatmamız gerektiğini ve bu talepleri desteklememiz gerektiğini konuştuk. Bizler şimdi “tamam konuştuk ve söz verdiler daha ne yapalım” der ve arkasında durmazsak, sonumuz geçmiş yıllardaki gibi olur dedik. Bu gün sendikacılar bu sözleri veriyorsa bunu bizler birlikte durduğumuz için veriyor. Kendi başarımızı başkasınınmış gibi görmeyip onu sahiplenmemiz ve daha ileriye götürmemiz gerektiğini konuştuk. Bugün moraller iyi, herkes birbiriyle konuşup ikna etmeye çalışıyor.

Sendika toplantısında bunlar olduktan sonra cuma günü iş kanunu ve işçi hakları konusunda eğitim aldık. Eğitmen daha kanunları anlatmaya başlamışken işçiler hemen durumun böyle olmadığını görerek sorulara başladı. Özellikle 2007 yılında yapılan ve herkesin 90 saat borçlanmasıyla sonuçlanan cumartesi borçlanmaları, şimdi aynı uygulamanın yapılması ve yıllık izinlerimizden kesilmesi, zorunda bıraktırıldığımız fazla mesailer, taşeron işçilerin kadroya geçişi sırasındaki uygulamalar, toplantıya damgasını vurdu. Orada bulunan sendika temsilcilerini de çağırmak zorunda kalan eğitmen, kısa bir durum değerlendirmesinden sonra soruları temsilcinin yanıtlamasını istedi. Temsilci ise böyle bir şey beklemediğinden ve donanımsız olduğundan hiçbir şey söyleyemedi. Neyse ki imdada elektrik kesintisi girdi de öyle kurtuldular. Fakat işçiler, öğleden sonra tekrar devam edilmesini ve gerekirse jeneratörlerin çalıştırılmasını talep ettiler. Öyle de oldu ve eğitim devam etti fakat ara ki temsilci bulasın.

Sonuç olarak bugün işçiler bir arada durmasını ve bir ağızdan konuşmasını öğrendiler. Birbirlerinin sorunlarına kulak verip sorunları sahiplendiler. Patron ve sendika artık işçileri susturamayacağını anladı. Nihayetinde verilen öğle arasında iş hukuku uzmanı, sendikacılar ve personeldekilerle konuştuğunu ve işçilerin haklılığını belirttiğini söyledi. Ardından da bir daha böyle bir şeyin olmayacağını belirtti. Fakat bizler anladık ki bu ancak işçilerin birliğinin giderek güçlenmesiyle olacak bir şeydir. Artık işçiler bu tür toplantıların olmasını ve bu toplantıların önemsenmesinin gerektiğini düşünüyorlar. Yani patronun bizim izinlerimizi gasp etmek için hazırladığı oyun işçilerin bilinçlenmesini sağladı. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 175 - 4 Ocak 2013  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?