Sinif Mucadelesi

Hükümet işçi haklarına saldırıyor

Çarşamba 14 Kasım 2012

Referandumda sendikalarla ilgili bir madde vardı: Sendikalar, demokratik olacaktı. İşçiler, istedikleri sendikada örgütlenebilecekti. Vaatler, öyle ileri gitti ki, hükümetin söylemediklerini bile bazı sendika bürokratları söyledi.

Yetmez ama evetçiler, her televizyon kanalında işçilerin özgürleşeceğini söylediler.

Anayasa değişikliği sonrasında, Anayasa uyum yasalarının çıkarılması gerekiyordu. İki yıl geçmesine rağmen hükümetten ses yok. Üstelik, sözde yeni sendikalar yasasında bile Anayasa değişikliğine uyum yok.

Uluslararası standartlara aykırı yasalar yerinde duruyor. Ne Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ne de sendikaların tepkileri değer görüyor. Hükümet doğrudan büyük sermayenin istekleri ve sendika bürokratlarının önerilerine göre yasayı düzenledi.

Oysa Anayasa değişikliği sürecinde yaratılan hava sonucunda bir çok işyerinde işçiler, örgütlenme girişiminde bulundular. Bu işçiler, işten atıldı. Yasal hiçbir güvenceleri olmadığını yaşayarak gördüler.

Kaldı ki yeni yasada işçilerin lehine düzenleme yapıldığı yalanı söylendi. Özellikle Hak-İş, doğrudan hükümetin emriyle yasanın düzenlenmesinde büyük emek harcadı. Türk-İş ise sözde endişelerini söylerken, aslında aynı oranda işin içindeydi.

Hükümet, bu yasayı sorunsuz geçirdiği için bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Bu kez duyurular yaparak işçinin nabzını yoklamakla başladı. Emeklilik yaşının bir kez daha yükseltilmesi, kıdem tazminatının kaldırılması için yeni düzenlemelerin yolda olduğu görülüyor.

Ekonomi ve maliye bakanları, bununla ilişkin açıklamaları durup dururken yapmadı, hesapları olduğu açık. Zaten önce konu açıklanır, gerçekler çarpıtılarak öyle bir şekilde anlatılır ki işçilerin bir kesimi iyi bir değişiklik yapılacağına ikna edilir, sonra uygulama gelir.

İşçiler şimdiden, duyuruları iyi okuyup sermayenin güçlerine karşı mücadeleyi yükseltmei gerekiyor. Sendikalar, önce biraz gürültü çıkarıp sonra seyirci kalmayı yeğliyorlar.

Bu nedenle işçilerin, demokratik bir merkez etrafında mücadele yürütmeleri gerekiyor. Sermayenin baskılarını püskürtme şansımız vardır. Yeter ki mücadele edelim. (27.10.12)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 173 - 2 Kasım 2012  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?