Sinif Mucadelesi

Sorunlar devam ediyor

Salı 10 Temmuz 2012

1 Mayıs’ta şovmen patron, kendi reklamı için işçileri emir komuta içinde yürütmüşti. DİSK’in, 15-16 Haziran direniş günü ve mücadelesini anma yürüyüş ve basın açıklaması ise sadece sendikanın çağrısıyla oldu. Bu nedenle işçilerin katılımı az sayıda oldu ama 1 Mayıs’takinden daha anlamlı ve önemli idi. En azından işçiler, kendi öz iradeleriyle katıldılar.

İşçinin sayıca az olmasını elbette sendikaya bağlamak gerekiyor. Çünkü işçiler, sendikanın işyerinde uyguladığı siyasetten rahatsızlar. Sendikacılar, rahatlıkla işçiyi işverene ispiyonluyor. Bütün bunları DİSK başkanı, şube yönetimi yapıyor.

Üç aydır ihale tartışması sürüyor. Son açıklamaya göre yeni işçi alımı şirketten değil, alt taşeron üzerinden yapılacak. Belediyenin bir çok biriminde taşeronlaşma sürüyor. Sendikayı denetiminde tutan patron, gün geçtikçe sendikalı işçinin çalıştığı alanı daraltıyor.

Son temsilcilik seçimindeki anti demokratik uygulamalar, işçileri çileden çıkardı. İşçiler, sadece aday oldukları için zor işlere ve gece vardiyasına sürüldüler. Daha iki ay önce imzalanan sözleşme uygulanmıyor. Büyük araçlarda üç işçi çalışacak maddesi üç ay geçmesine rağmen uygulanmıyor.

Bazı işçi arkadaşlar, asıl baskı ve keyfi davranan patron ve yönetim olmasına rağmen DİSK’e tepki göstererek, istifa ettiler. Oysa bu arkadaşlar, işçinin iradesine karşı DİSK’in örgütlenmesinde öncülük etmişlerdi. Bu arkadaşlar, sendikanın tavrı dahil tüm sorunların işverenden kaynaklandığını bilseler, böyle bireysel hareket etmezlerdi.

Tüm sendikaların durumu aşağı yukarı aynı. İşçilerin sendika değiştirmekten, sendikasızlıktan daha önemli sorunları var. Tüm gücümüzle işçilerin işverene karşı bilinçlenmesi ve işyerinde kendi öz örgütlerini oluşturmasına çalışmalıyız. (Bir işçi, 27.06.2012)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 169 - 6 Temmuz 2012  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?