Sinif Mucadelesi
Avrupa

Avrupalı emekçiler kemer sıkma siyasetleri boyunduruğu altında

Cuma 11 Mayıs 2012

23 Nisan pazartesi Avrupa borsalarında yine büyük bir düşüş yaşandı ve “yatırımcılar” kendi ekonomilerine ne kadar az güvendiklerini gösterdi. Uluslararası mali kuruluşlar da aynı ruh hali ile hareket ediyor: IMF, krizin yeniden büyüme tehdidi karşısında 400 milyar avroluk ek bir kurtarma fonu oluşturdu.

Ama kötümserlik veya gerçekçilik borsa işlemlerini engellemiyor. Spekülatörler artık ekonomik iyileşme beklemedikleri için ekonominin kötüye gideceği, durgunluk yaşayacağı çöküşe gideceği varsayımı üzerine işlem yapıyor. Uluslararası büyük bankalar da avro bölgesindeki bankalar arasındaki kredi oranlarının farklılıklarından yararlanıyorlar. Yunanistan ve Portekiz’in ardından şimdi İtalya ve İspanya bazı bankalara olan borçlarını ödeyebilmek için aynı banklardan daha yüksek faiz oranlarıyla borçlanmak zorunda. Böylece bu devletler gittikçe devasa miktara ulaşan borç girdabına sürükleniyor. Bunun bedelini ise emekçilere; tensikat, ücret ve emeklilik maaşlarındaki kötüleşme, kamu hizmetlerinin kötüleşmesi ve azaltılması, tüketim vergilerinin devamlı artması şeklinde ödetiyorlar.

Hollanda’da kemer sıkma kararları yüzünden hükümetin düşmesini fırsat bilen bazı bankalar, spekülatif saldırılar gerçekleştirdi. Aynı şekilde bankaların Fransız devletine verdiği kredilerin faiz oranları da arttırıldı.

Ekonomik durgunluk başladı diye spekülasyon daha da arttı. Son 6 ay içerisinde meta üretiminde bir durgunluk yaşanıyor. Mali çevrelerin paylaştıkları kazançların esas kaynağının meta üretimi olduğu unutulmamalı… Ve üretimdeki bu durgunluk, ihracatçı ülkeler olarak bilinen Çin ve Almanya dahil, bütün dünyada işsizliğin giderek daha da artması ile sonuçlanıyor.

Ekonomide durgunluk olsun veya olmasın, kapitalistler kârda ısrarlılar. Ekonominin durgunlaşması felakete dönüşmese bile büyük patronlar bunu fırsat bilerek saldırılarını daha da artırıyorlar; üretilen zenginlik artmasa bile kapitalistler paylarını korumak ve hatta artırmak istiyor. Kendi düzenlerinin krizini ve borsalarının çöküşünü fırsat bilip emekçilere karşı şantaj yapıp dayatmalarda bulunuyorlar. Emekçilerin bunlara boyun eğmesi için hiçbir neden yoktur.

Ama tarih şunu göstermiştir: Gidişat böyle devam ederse eninde sonunda emekçiler isyan edecek ve de kapitalizm, yol açtığı bu krizlerden dolayı yeni bir devrimin zemini oluşturacak.

Avrupa’da, özellikle 2008 krizinden sonra, devletlerin bankalardan aldığı borçları ödemek iddialarıyla kemer sıkma siyasetleri çoğaldı. Paraları cebe indirenler bankacılar ama bunun bedelini ödeyenler emekçiler.

Esas en büyük bedeli Yunanistan, İrlanda ve Portekiz emekçileri ödüyor ama son dönemde İtalya ve İspanya emekçileri de büyük bedeller ödemeye başladı. Üstelik Avrupa’da hiçbir ülke veya halkın aynı akıbete uğramayacağı güvencesi yok.

Bütün ülkelerde, iktidarda ister sol ister sağ hükümet olsun, hepsi temelde aynı kemer sıkma siyasetlerini uyguladı: Ücretleri dondurdular ve hatta azalttılar, kamu görevlerinde çalışan sayısını azalttılar, en çok kitlelere dokunan dolaylı vergileri artırdılar, emeklilik yaşını arttırdılar, sağlık hizmetlerinin fiyatları yükseldi.

Avrupa’da hiçbir devlet bu saldırılardan muaf olmadı. Bunun sonucu olarak da bankalar, borçlardan elde ettikleri önemli kazançlarını sürdürdüler ve bunun sonucu olarak da Avrupa ekonomisi kriz bataklığına ve kitleler de işsizliğe ve yoksulluğa sürüklendi. Tüm bunların sonucu olarak, kamu bütçe açıkları çok büyüdü ve devletlerin borçlanma oranları hızlı bir şekilde arttı. Sözde kemer sıkma uygulamaları bütün bunlara çözüm getirmek içindi. Ama aslında bahane olup durumu daha da kötüleştirdi…

Aslında “her ülkeye yayılmış kemer sıkma” siyasetleri, sol ve sağ hükümetlerin desteğiyle zenginler sınıfı, yani mali ve sanayi sektör burjuvalarının, krizin bedelini emekçilere ve yoksullara ödetip krize rağmen servetlerine servet katmaya devam etmeleri içindir. LO (27.04.2012)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 167 - 5 Mayıs 2012  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?