Sinif Mucadelesi

Dünyada herkese yer var ama bu düzen, çekilmez bir düzen!

Perşembe 8 Aralık 2011

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre güzel yeryüzündeki insan sayısı 7 milyara ulaştı.

Genellikle geçmişte tavan rakamlar açıklandığında yaygaracılar, insalığın “nüfus fazlalığından” dolayı felakete doğru gittiği çığırtkanlığı yapıyorlardı. En azından bu defa böyle felaket tellallığı yapılmadı. Şimdi artık dünya nüfusundaki artış hızının yavaşladığını ve hatta ileride nüfusta istikrara doğru gidildiği tahminleri yapılıyor.

Aslında şimdiye kadar nüfus ile ilgili koparılan yaygaralar, nüfüs fazlalığı ile ilgili olmayıp yoksul kitlelerin “fazlalığı” hakkındaydı.

Bundan 2 bin 500 yıl önce, köleliğin yaygın olduğu dönemde, Atina’da, hakim sınıfın yaygın korkusu, özgür vatandaşların ve köle sahiplerinin yoksul kitleleri denetleyip yeteri kadar idareleri altına alamamaktı.

Sonraları İngiltere’de Sanayi Devrimi döneminde, 1800’lü yıllarda, iktisatçı Mathus yoksul işçi kitlelerinin aşırı dercede çoğalıp yolları, sokakları dolduracaklarından korkarak bunların sayısının azaltılması gerektiğini savundu ve yöntem olarak da açlıktan kırılmalarını önermişti!

Bundan sadece 40 yıl öncesinde ise Batılı nüfus uzmanları, nüfus patlaması sonucu (nüfus bombası bile deniyordu) 21. yüzyılın başında Üçüncü Dünya ülkelerinin yoksullarının kitleler halinde Batı’ya akın edip modern mutfaklara girip Batılıların güzel yiyeceklerini alacakları korkusunu yayıyorlardı. Hatta bugün bile bazı çevreler yoksul ülkelerdeki yoksulluğun esas nedeninin nüfus fazlalığından olduğunu anlatmaya devam ediyorlar. Hatta “büyümeye son” siyasetini savunan çevreler, işi daha da ileriye götürerek yerkürenin, nüfus fazlalığı yüzünden yok olacağı şeklinde açıklamalar yapıyorlar.

Nüfus fazlalığı iddialarında bulunan tüm farklı çevrelerin ortak bir yönü var: Hepsi de yoksullardan korkuyorlar. Bu korkunun ortak yönü, mülk sahiplerinin mülksüzlere karşı duyduğu korkudur.

Aslında sorun, hiçbir zaman yeryüzündeki insan nüfusunun çok fazla olması değildi. Esas sorun toplumundaki kurulu düzende. Biraz dürüst nüfus, tarım ve gıda uzmanları ve hatta Birleşmiş Milletler genel sekreteri bile şunu ifade etti: Eğer toplum düzeni doğru bir şekilde örgütlenirse yerküre 7 milyardan çok daha fazla insanı besleyebilir, giydirebilir, eğitebilir ve sağlık hizmetleri sunabilir.

Ancak Birleşmiş Milletler esas sorunun ne olduğunu yani temelinde kâr hedefi olan kapitalist düzenin insanlığın gelişmesini engellediğini hatta artık gerilere götürmeye başladığını biliyor ama bu sömürü düzenine karşı çıkıp son vermek gerektiğini anlatmıyor. Dünyadaki 7 milyar insan için arzu edilen ve gerekli olan, insanlığın ihtiyaçlarını temel alan bir düzenin kurulmasıdır.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 162 - 2 Aralık 2011  Site yaşamını izle Güncel... Güncel... Güncel...   ?