Sinif Mucadelesi
Somali

Yardım çok az, atılan nutuklar ise çok büyük!

Cuma 16 Eylül 2011

Afrika boynuzunda, özellikle de Somali’de 12 milyon insan açlıkla boğuşuyor ve 500 bin çocuk ölüm tehlikesiyle baş başa. Açlıkla boğuşan insanlara gıda ulaştırabilmek için Kasım ayına kadar 1.32 milyar avro ve sonra da daha büyük miktarlarda acil yardım gerekiyor. Farklı devletlerin yaptığı yardım vaatlerinin çok azı gidiyor.

20 ülke yardım vaadinde bulundu. Fransa ilk aşamada 10 milyon avro yardım açıkladı. Bu gülünç rakamın yol açtığı tepkiler karşısında Fransa yardım sözünü üç katına çıkardı. Ama şu ana kadar sadece 3,7 avro verdi.

Verilen bu gülünç miktarı ört bas edebilmek için tarım bakanı büyük çaba içerisinde! Basına açıklamalar yapıyor, acilen çözüm üretilmesinden söz edip… 2050 yılı için çözümlerden bahsediyor. Bu bakan, Fransa bu yıl G20’nin başkanlığını yaptığı için, yine acil çözüm amacıyla 25 Temmuz’da Roma’da bir zirve yapılmasını sağladı ve bu zirveden, beklendiği gibi, hiç bir sonuç çıkmadı.

Afrika’daki açlığa orta ve uzun vadelerde çözüm getirmek amacıyla uluslararası toplantılar peşi sıra yapılıyor. Ama bu bölgelerde çokuluslu büyük şirketlerin yüz binlerce hektar tarım alanına el atıp buralarda gıda ürünleri yerine artık sanayi amaçlı tarım yaptıklarını bilerek unutuyorlar.

Zengin ülkeler, sadece şov peşinde. Dünyada yoksullar ilgisizlik ortamında ölmeye devam ediyor. Arada bir medya, şov şeklinde konuyu gündeme getiriyor. Ancak bu ortamda da insanlar açlıktan ölmeye devam ediyor. Gerçekten çok üzücü bir şov!

Gıda maddelerine yapılan spekülasyon sonucu fiyatlardaki büyük artışlar ile kuraklığın etkileri birleşince, başta Somali olmak üzere, Afrika boynuzu açlığa sürüklendi. Ancak bölgedeki dertler bununla sınırlı değil. Büyük güçlerin uzun zamandan beri yaptığı müdahaleler sonucu bölgenin parçalanarak düşmanlık tohumlarının ekilmesi felaketlere zemin hazırladı.

Afrika boynuzu Kızıl Denize ve Süveyş Kanalına girişi denetim altına alma olanağı sunduğu için deniz taşımacılığında can alıcı olması nedeniyle her zaman stratejik bir öneme sahip.

19’uncu yüzyıl sonunda sömürge savaşları oldu ve örneğin Fransa, bugünkü Cibuti topraklarına el atmıştı. İngiltere Somali’nin kuzeyini ve İtalya ise güneyini işgal edip Eritre’yi ele geçirmişti. Sonraları, 1935-1936 yıllarında Musolini, Habeşistan’ın tümünü işgal etmişti. Ama 1941’de İngiltere bütün bu toprakları işgal etti.

Somali’nin işgal edilip sömürgeye dönüştürülmesi katliam oldu ve ardından da feci vergiler, angaryı ve doğal kaynakların yağmalanması geldi. Sömürgeci güçler hakimiyetlerini pekiştirmek için bölgedeki farklı halk ve kabileler arasında düşmanlıkları körüklediler.

İkinci Dünya Savaşı sonunda ABD devreye girerek, Habeşistan İmparatoru’nun koruyucusu olduğunu ilan etti. Bu ilginin esas nedeni Habeşistan’ın eyaleti olan Ogaden’de kısa bir süre önce petrol bulunmuş olmasıydı. İngilizler kendi çıkarlarını gözeterek Ogaden’e el atmak için Somali’ye bağlamak istediler ancak bu planları başarılı olamadı ve Ogaden, Habeşistan’a bağlı kaldı. 1952’de ise ABD, BM’nin de desteğiyle Eritre’nin Habeşistan’a bağlanmasını sağladı.

Sınırların dönem dönem farklı bölünmesi, bölgede yeni düşmanlıklara yol açıp eskilerini de körükledi ve böylece bu bölge 1960’lı yıllardan sonra, örneğin Somali’nin Ogeden’i almak için 1964’te Habeşistan’a karşı, 1977-1978’de Habeşistan ile ayrılmak isteyen Eritre ile yaşanan savaşlar sonucu kana bulandı. Üstelik 1991’de bağımsız olan Eritre ile olan savaş devam etti.

Bugün bölgedeki hakim güç olan ABD’nin Somali’de yaptığı oyunlar, ülkeyi sefalete sürükledi. 1980’li yıllarda ABD, Siyad Bar diktatörlüğünü ve etrafındaki yağmacıları destekledi. 1991’de Siyad Bar’ın devrilmesinden sonra ülkede aşiret temellerinde sürekli iç savaşlar yaşanıp eski sömürge sınırları temellerinde çekişmeler oluyor. 1992’de Somali’de açlık yaşanmıştı. ABD insani yardım iddialarıyla Somali’ye askeri müdahale yaptı. Bu askeri müdahale fazla sürmemiş olsa da ABD, Somali’ye sürekli müdahale edip farklı düşman çevreleri destekleyip silahlı çatışmaları körükleyip ona maşa olacak hükümetleri destekliyor.
2006-2007’de Habeşistan ordusu, ABD savaş uçaklarının desteğiyle Somali’ye askeri müdahalede bulunup güçlenmekte olan silahlı İslamcı milis güçlere saldırdı. Bu vesileyle yeni katliamlar yapıldı. Bugün Somali silahlı güç dengesine göre, İslamcı olsun veya olmasın, savaş ağalarının hakim sürdüğü bölgelere bölünüş durumda.

Dünün ve bugünün emperyalist güçleri Afrika’nın bu bölgesinde yaşanan açlık ve kitlelerin sonsuz acılarından sorumludurlar. LO (05.08.11)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 159 - 6 Eylül 2011  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?