Sinif Mucadelesi

Şimdi de yaz

Cumartesi 6 Ağustos 2011

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte çalışma koşulları da zorlaştı. Ancak her koşulda işçiyi çalıştırma alışkanlığı edinen patron için hava çok güzel. Açık, güneşli, deniz ve kum ve kapalı yerde ise klima serinletiyor.

Gündüz vardiyasındaki süpürgeciler için tam çalışılamaz hava. Sözleşmemizde, iş kanunun 81-82’inci maddelerinin gerekleri yerine getirilir deniyor. Bu maddeler, işçi sağlığını koruyan ve denetleyen, sendika ile işveren arasında bu konuda oluşturulacaklarla ilgili. Sözleşmede madde var ama sadece yazı olarak. Uygulamada ise sadece patronun çalışma koşulları geçerli.

İşçiler, havanın ısınmasıyla birlikte kaynatılan kıdem tazminatının kaldırılmasına dönük söylentilere sitem ediyor. Biz bunu hak ettik, diyorlar. AKP hükümetinin tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde elli oy verilmişse demek ki doğru bir uygulama olacak. İşçiler arasında bunu yapacaklara karşı çıkacak olan var mı sorusu hakim.

Görünen o ki işçilerde bir umutsuzluk hakim. Haklı gerekçeleri de var. Sendikalar küçülüyor, var olanlar da işverenlerle ortak hareket ediyor, işverenlerin yaptıklarına seslerini çıkarmıyorlar. İşçiler de kendilerini sahipsiz hissediyorlar. Çalışma yaşamında bu tür dönemler daha önce de oldu. Ama aynı zamanda hiç kimsenin beklemediği bir anda işçinin çok güzel bir direniş gösterip haklar kazandığı zamanlar da oldu. Yalnız işçiler, sorunlarına sahip çıkıp mücadele ettikçe anlamlı olur. (23.07.11)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 158 - 1 Ağustos 2011  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?