Sinif Mucadelesi

Aynı tas aynı tarak

Perşembe 7 Temmuz 2011

İşi değiştirdik ama çalışma yine 12 saat. Patronlar para için her yolu seçer. Nasıl sömürelim, nereden ne kazanalım diye düşünürler. İlk düşündükleri, iki kişilik işten, bir işçi kazanmak. Üç işçi 8’er saat çalışırsa 24 saat tamamlanır ama iki işçi 12 saat çalışırsa yine 24 saat tamamlanır. Böylece bir işçi kâr etmiş oluyorlar.

İşyerinde 100 işçi çalışıyor. Bu hesapla 30 işçi kazanmış oluyorlar. Yani 30 işçinin yapması gereken işi de biz yapıyoruz. İşte kâr, işte para. İşsizliği yaratan da bu, emeği sömüren de.

Buna karşın işçiler korkuyor. Oysa zaten çok zor şartlardayız, daha neden korkuyoruz? İş durursa para akmaz, sömürü durur. Bu nedenle biz işçiler örgütlenmeliyiz,birlik olmalıyız.

Bunu arkadaşlara anlatıyoruz. Birlik olmalıyız, en kötü sendikalı işçiler bizden daha iyi dediğimizde, bazı işçiler; işine gelmeyen çıksın diyor. Bu işçiler, bilinçsizce konuşuyor.

Gıda sektörü çok hassas. İşçiler iki gün iş bıraksa patronların her şeyi biter, müşterisi çeker gider. Bu nedenle sektördeki büyük işyerlerinde çalışan işçiler birlik olsa, çoğu yerde hayat durur. Bu işkolundaki tüm işçiler, zor şartlarda çalışıyor. Bu zorluğu yenmek de örgütlenmekten geçiyor. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 157 - 1 Temmuz 2011  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?