Sinif Mucadelesi

Fabrika başka bir ülkede mi? İş yasaları bile çalışma koşullarından ileri

Perşembe 7 Temmuz 2011

İşçilerin çoğunun 3-4 gün senelik izni kaldı. İzni bitenlerin gelecek yılın izninden kullanabilecekleri konuşulmuştu. Ancak sendikacılar, yönetimin böyle bir şeye karşı çıktığını söyledi.

Dört günlük izni kalıp bunun ikisini kullanmak isteyen işçiler oldu. İdare, izin isteyen işçilerden gerekçe sordu ve uygun görmediğine izinleri kullandırılmadı. Sebep olarak da, çalışma düzeninin buna izin vermediği söylendi. Doğal olarak işçiler buna tepki gösterdiler. Ancak işçiler, “susun, işinize devam edin” diye tehditvari konuşan sendikacıları görünce sustular. İdarenin söyleyeceklerini, sendikacılar söylüyor.

Çalışma koşulları bakımından fabrikadaki durum, mevcut iş yasalarını bile aratacak durumda. Patron, işçileri makinelerin bir parçası gibi görüyor. Belli bir zaman sonra makinenin yağına, suyuna bakmak, belli bir zamandan sonra dinlenmeye bırakmak gerekir ya işçiye yapılan muamele bu.

Patronlar, geçmişi, işçilerin güçlü olduğu ve dünyayı sarstığı dönemleri unuttular. Bugün patronlara değil, asıl olarak işçilere o tarihi hatırlatıp gücün kimde olduğunu göstermek gerekiyor. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 157 - 1 Temmuz 2011  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?