Sinif Mucadelesi

Senelik izin artık hayal oldu

Çarşamba 6 Nisan 2011

Yılbaşı tatilinde bazılarımız üç bazılarımız dört gün çalıştırılmadı. Buna, şimdiye kadar çalıştırılmadığımız dokuz cumartesi günü de eklendi. Tüm bu idari izinler, senelik izinden düşürülüyor ve bir çok işçinin senelik izin hakkı kalmadı.

Bunun sebebini başlangıçta depoyu çalıştıran taşeron firmaya atan idare, şimdi de Arap ülkelerindeki durumu ima edip “önümüzü göremiyoruz”diye ne olduğu belli olmayan bir gerekçe söylüyor. Çalıştırılmayan günler, iş kanununda senelik izinden kesilemez yazdığı helde, senelik izinden kesiliyor. Patronun kendi çıkarı için hakkımızı gaspetmesine karşıyız.

İdare bununla da yetinmedi, emekliliği dolan tüm işçiler, çıkarıldı. Kârını korumak için yükü işçinin sırtına yüklüyor. İşçinin itirazının önünü kesmek için “emekliler gönderiliyor, sizi çıkarmıyorum” demeye getiriyorlar. Buna ikna olan bir çok işçi, toplu çıkış yapılmadığı için memnun.

İdarenin yaptıklarına sendika da destek veriyor. Sendikacılar, kendilerine itiraz eden işçilere, emeklilerin hiç olmazsa aylıkları var, diyorlar.

Yılbaşandaki sendika eğitim toplantısında, sözleşme sonrası 8 martta yine toplantı yapılacağını ve sözleşmenin kutlayacağını söyleyen sendika yöneticileri, fabrikaya gelmediler. Bu, sendikacıların patrona yaptığı bir destektir. Eğer gelselerdi, işçilerin cumartesi çalışılmamasıyla ilgili tepkileriyle karşılacaklardı.

Patron tarafından tehdit edilen, sendikacılar tarafından kendi haline bırakılan işçiler, güvencesisiz. Bize düşen görev bu güvensiz ortamı aşıp kendi örgütlülüğümüzü sağlamaktır. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 154 - 1 Nisan 2011  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?