Sinif Mucadelesi

Siyasi partileri terbiye yönetimi Kapatma davaları

Perşembe 17 Nisan 2008

1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi kurulduğu 1963 yılından bu yana 24 siyasi partiyi kapattı. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan önce kapatılan 2 siyasi parti ile birlikte 26 siyasi parti kapatıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan önce mahkemeler tarafından 26 Ocak 1954’te Millet Partisi, 20 Haziran 1960’ta ise Demokrat Parti kapatılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar toplam 6 partinin kapatılmasına karar verirken 1983’ten bu yana, bölücülük ve irtica gerekçesiyle 18 partiyi kapattı. Mahkeme, 1983’ten sonra açılan 16 kapatma davasını ise reddetti. Şu anda Anaya Mahkemesi’nin önünde üç partinin kapatma davası var. Komünist Patisi, Demokratik Toplum partisi ve son olarak AKP.

Anaya Mahkemesi, düzenin en tutucu kurumlarından biridir. 12 Eylül askeri darbe döneminde, generallerin ve onların akıl hocalarının belirlediği kişilere hazırlatılan, gerici 1982 Anayasası’nın bekçiliğini yapmaktadır. Aradan geçin zamanda toplumun ve hatta burjuvazinin ortaya çıkan ihtiyaçlarına bile cevap vermeyen bu Anayasa, yirmi kezden fazla değiştirildiği halde, yine gerici özü yerli yerinde duruyor.

Anaya Mahkemesi’nin siyasi parti kapatma yetkisi, 2004 yılında sınırlandırıldı ancak kaldırılmadı. Çünkü bu sistem, hükümetlerin de ötesinde rejimin korunması için kullanılıyor. Rejim, tehlike kapsamına aldığı bir partiyi, ki bu dönem dönem sağda ancak çoğu zaman solda ve Kürt partileri kapatıyor. Soldaki partiler, şimdiye kadar rejimi tehdit edecek bir mücadelenin önderi olamamalarına rağmen, Kürt ulusal mücadelesine destek vermeleri nedeniyle kapatıldı. Bu yolla partiler siyasi sistemin dar sınırlar içinde tutuyor.

Bu açıdan Anayasa Mahkemesini savunmak 12 Eylül düzenin savunmak anlamına geliyor. Öte yandan siya partilerin kapatılmasına karşı çıkmak, hatta bugün ikiyüzlü bir biçimde DTP’yi bunun dışında tutanların aksine Kürt partilerin de kapatılmasına karşı çıkmak da demokrat olmak anlamına gelmiyor. Çünkü, her şeyden önce "sınıf ve milliyet" temeline dayanan parti kurma yasağının kaldırılması gereklidir. Oysa bundan, bahsedilmesi bile yasak.

Sadece mevcut rejime hizmet edecek partilere izin vardır. Başka bir rejimi savunacak parti kurma, hiçbir zaman gündeme getirilmiyor. Bu ortamda, ne bir taraf ne de öteki taraf demokrasiyi savunuyor. (02.04.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 118 - 4 Nisan 2008  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?