Sinif Mucadelesi

2008 Newrozunun düşündürdükleri

Perşembe 17 Nisan 2008

Demokratik Toplum Partisi öncülüğünde gerçekleştirilen Newroz gösterileri görkemli oldu. Yüz binlerce Kürt alanlara çıkarak ulusal taleplerine ilişkin semboller taşıdı. Öte yandan Türk hükümetine de "PKK halktır, halk burada" sloganları attırılarak mesaj gönderildi. Bir yönüyle de Türkiye’nin Kuzey Irak’ta yaptığı askeri operasyona karşı tepki dile getirilmiş oldu.

Aslında iki taraftan sürekli tekrarlanan siyasetler sorunu çözümsüz hale getiriyor. Türk devleti, hükümetlerin manevralarının da ötesinde Kürtleri inkar ederek devlet terörü uyguluyor. Bu siyasetin Kürtlere yaşattığı acılar çok. Öte yandan Türkiyeli tüm emekçi ve yoksullara da büyük maddi ve manevi zarar veriyor. Bu siyaset aynı zamanda, işyerlerinde, mahallelerde, hatta akrabalık ilişkileri içinde bir arada yaşayan iki halk arasında düşmanlık tohumları ekiyor.

Öte tarafta, bugünkü Kürt önderler Kürt halkının çabasını ve enerjisini yanlış siyasetleriyle boşa harcıyor. Milliyetçi temelde yönlendirilen Kürtler, emek ağırlıklı olarak kendi sınıfları etrafında, Türk ve Kürt burjuvazisine ve onların çıkarlarını koruduğu için Türk devletine karşı mücadeleyi örgütlemeye yönlendirilmeliydi. Ancak o zaman 2008 yılının Newrozunda toplanan güç, gerçek değerini ifade edebilirdi.

Hem Türk burjuvazisi, hem de Kürt milliyetçi önderleri, şoven ve milliyetçi duygularla kitleleri kin ve nefrete sevk ediyor. Siyasetlerini bunun üzerine kuruyor.

Son seçim sonuçları, AKP’nin din üzerinden kurduğu siyasetinin, Kürt illeri etkilediğini gösterdi. Şimdi DTP tabanını AKP’ye kaptırmamak için, gerici duygulara sarılarak, dini kullanarak AKP’den geri kalmamaya çalışıyor. Oysa AKP aynı zamanda bir iktidar partisi ve hem iktidarın olanaklarını kullanıyor hem de çevresine gelenlere ufak tefek iktidar olanaklarından yararlandırıyordu.

Bu açıdan Filistin Kurtuluş Örgütü’nün tarihi de öğreticidir. İlk dönemlerde Sovyetler Birliği’nden yardım alıyordu ve devrimce bir örgüttü. Araplardan yardım alınca milliyetçi ve dinci bir örgüt oldular. Bugün kendi aralarında verdikleri kavga, ulusal mücadelelerini ilerletmediği gibi kendi halklarını perişan ettiler. Filistin halkı bölünmüş ve adeta toplama kampına hapsedilmiş durumda. Dengelere göre yapılan politikanın sonu hüsrandır.

Kürt işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin milliyetçi liderlere değil, kendisinin önderlik edeceği devrimci bir partiye ihtiyacı var. İşçi ve emekçilerin çıkarları temelinde bilinçlenip örgütlenmesine ve mücadelesine gerek var. Yoksa DTP milletvekillerinin Kur’ana uyan konuşmaları, giydikleri yerel kıyafetler ne ulusal özgürlük sağlar ne de ezilmişlikten kurtarır.

Newruz törenlerinin kalabalık olması, Türk milliyetçileri arasında, emekçileri karşı karşıya getirecek yeni senaryoların üretilmesine yol açtı. Bu senaryoların ilki, bugün devletin çalışamadığı bir durum vardır ve Kürt devleti kuruluyor bu ortamda yapılması gereken askeri darbedir, şeklinde. İkincisi ise, Kürt nüfusun şehirlerde kalabalıklaştığı ortamda, Avrupa Birliği ile ilişkilerin etkisiyle meydana gelen değişimler ya da değişim istekleri olan yüzünü Batıya dönmüş ama islamcı orta sınıflar iktidarı istiyor ve bu çatışmaya neden olacak, biçiminde.

Aslında bu iki senaryo da birbirinden farklı değil. Her ikisinde de sadece devlet olanakları için iktidarı almak istiyor. Bu nedenle AKP ne gerçek anlamda demokratikleşmeye taraftardır ne de Kürtlerin özgürlüğüne. Van, Hakkari ve Şiirt’te iki kişi öldürüldü, onlarca kişinin yaralanıp gözaltına alındı. Hükümet, kılını bile kıpırdatmadı, şiddet uygulayan yetkililere göstermelik soruşturma bile açılmadı.

Sonuç olarak mevcut Kürt önderlerin üzerine düşen görevler vardır. Kürt halkı, onlara destek veriyor ama onların gösterdikleri yol Kürt halkını çözüm yoluna götürmüyor. Umarız ki, Kürt emekçilerinin, yoksullarının umutları ve çabaları boşa çıkmayacaktır. (02.04.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 118 - 4 Nisan 2008  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?