Sinif Mucadelesi

ABD : Krize karşı alınan önlem, karşılıksız para basma Çare, hastalıktan beter!

Cumartesi 18 Aralık 2010

ABD Merkez bankası FED, Kasım ayı başında, önümüzdeki Haziran’a kadar, geçen Ağustos ayında satın almaya karar verdiği 300 milyar dolarlık ABD devlet tahvillerine ek olarak, 600 milyar dolarlık ek tahvil alacağını açıkladı. Yani FED’in satın alacağı ABD devlet tahvillerinin toplam miktarı, 900 milyar doları bulacak. Bu tahvilleri, her ay 110 milyar dolar ödeyip Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi, 18 mali kuruluştan satın alacak.

Böylece FED, ekonomik faaliyetleri ve istihdamı desteklemek bahaneleriyle (elektronik yöntemlerle) karşılıksız para basıyor. Tabi ki bu işlemlerden en çok yararlanacak olanlar yine bu sözü edilen büyük banka ve finans kuruluşları olacak. Üretim yatırımlarını yeniden canlandırmak ve yeni istihdam sahaları açma hikayelerine gelince, bunları kimse yutmuyor.

Her şeyden önce şirketlere verilen bu para, yatırımlara gidip üretimi artıramaz, çünkü tüketicilerin satın alma gücü azaldığından dolayı üretecekleri ürünleri satın alabilecek tüketici yoktur.
JP Morgan Chase’in uzmanlarından biri şöyle bir gözlemde bulundu: “Şirketler, yatırım ve araştırma geliştirme harcamalarını azaltmaya devam ediyorlar”. İstihdam konusuna gelince basının verdiği rakamlara göre FED, ABD ekonomisine 1 trilyon 500 milyar dolar daha aktarsa bile işsizlik oranı sadece yüzde 0.2 azalır!

Üstelik FED, Aralık 2008 ile Mart 2010 arasında 1 trilyon 700 milyar dolarlık devlet tahvili ve ipotekli hisse senedi satın aldı. Buna rağmen işsizlik azalmadığı gibi resmi rakamlara göre bile (aslında bu oran daha da yüksektir) yüzde 9.6’ya tırmandı.

Aslında ekonomiye aktarılan bu devasa miktardaki para, daha çok, spekülasyonu artırmaya yarıyor. Özellikle de hisse senetleri üzerine (New York borsa endeksi Dow Jones, FED’in Ağustos ayında aldığı karardan sonra sürekli tırmanıyor), değeri rekorlar kıran altına ve sanat eserlerine yapılan spekülasyonu artırıyor. FED başkanı Bernanke, hiç sıkılmadan hisse senetlerinin fiyatlarının artmasının bu senetlere sahip olan kişileri zenginleştireceğini ve böylece de tüketimi artıracağını, bunun da üretimi artıracağını ve sonuçta istihdamın artacağını iddia ediyor.

Tüm bunlar, hammadde ve gıda maddeleri üzerine olan spekülasyonu daha da artıracak ve bunun sonuçları ise özellikle geri kalmış ülkelerdeki kitleler için daha da büyük felaketler getirecek.

Ek olarak da, suni bir şekilde basılan para, doların değerini daha da düşürecek. Böylece de ABD’nin ihracatı artarken diğer ülkelerden ABD’ye yapılan ihracat, bu ülkelerin ürünlerini pahalı kıldığı için azalacak. Bu yolla da ABD kendi enflasyonunu diğer ülkelere taşıyacak ve yoksul ülkelerdeki kitleler de bankalara, finans kuruluşlarına ve büyük şirketlere yapılan bu kıyakların bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Böylece milyarlarca yoksul, dünyadaki büyük burjuvaların daha iyi yaşamaları için çok büyük acılar çekecek.

FED, Haziran’dan sonra “eğer gerekirse” yeniden karşılıksız para basmaya hazır olduğunu şimdiden açıkladı.

FED kararlarına karşı çıkan tek kişi olan Kansas City Federal bankası başkanı, FED’in çılgınca kararlarının mali sistem için büyük tehlike oluşturduğunu ve bu yapılanların “şeytanla ittifak” yapmak olduğunu açıkladı. Krize çözüm diye yapılan her uygulama krizi daha da derinleştirip yol açtığı felaketleri daha da büyütüyor. İnsanlık üzerinde hüküm süren bu asalaklar sınıfını devirmek çok acil gerekliliktir. LO (11.11.2010)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 150 - 10 Aralık 2010  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?