Sinif Mucadelesi

İşsizlik, işçi sınıfına zarar veriyor

Cumartesi 26 Aralık 2009

Bayramlar, tatiller işçi sınıfı ve çalışan emekçilere dinlenme imkanı verdiği için faydalı. Ama bazı işyerleri çalıştığı için faydalı olmuyor, dinlenemiyoruz. Kamu işyerleri tatil hakkını kısıtlayamıyor. Özel sektörde, eskiden işçilerin mücadelesi ile kan dökerek, vurularak kazanmış hakların çoğu artık uygulanmıyor.

Beğenmediğimiz, hiçbir anayasal hakkın uğramadığı işyerlerinde, tamamen orman kanunu geçerli. Bayram ve resmi tatillerin hiç biri tanınmıyor. Tatilde herkes zorunlu çalışıyor, fark ve fazla mesai verilmeksizin çalışıyor. Aksi takdirde, yani bayramda işe gelmeyenin iki yevmiyesi kesiliyor. Buna itiraz eder, hakkını ararsa, akşam eve giderken yarın gelme deniyor.

Bunların nedeni kapitalist sistemin çökmeye yüz tutmasıdır. Burjuvazi bundan yararlanıyor, işçileri işsizlik korkusuyla sindiriliyor. Bu hepimizin sorunu bir gün sıra sizin de olabilir. Sıramızı beklemeden, patronlara karşı mücadeleye hazırlanmalıyız. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 138 - 11 Aralık 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?