Sinif Mucadelesi

Sosyal devrimi için

Perşembe 23 Mayıs 2024

Bolşevik militan Aleksandra Kollontay’ın 1 Mayıs 1912’de, savaşın Balkanlar’dan Avrupa’yı ve dünyayı sarma tehdidi altında olduğu bir dönemde, Stockholm’de yaptığı konuşmadan alıntıları aşağıda bulabilirsiniz :
«Bugün bizim büyük günümüz, uluslararası proletaryanın dayanışmasının tüm dünyada kitlesel gösterilerle ifade edildiği gün (...).

Rus proletaryası, tüm dünya proletaryası ile birlikte, tüm savaşları protesto ediyor. Proletaryanın hiçbir ulusal sınır tanımadığı bilinen bir gerçek. Uygar dünya yalnızca iki «ulus» tanır : sömürenler ve sömürülenler.

Kapitalistler her zaman şöyle der : «Kendimizi silahlandırmalıyız çünkü savaş tehdit ediyor !» «Ve kutsal sembollerine işaret ederler: karada askeri güç, açık denizlerde askeri güç ve havada askeri güç. Savaş hayaletini kendileri ile kızıl hayalet arasına yerleştirmek için kullanıyorlar. Kendilerini toplumsal devrim hayaletinden kurtarmak için savaş çağrısı yapıyorlar.

Ancak Enternasyonal tek bir çığlıkla karşılık verdi: [...] « Bir adım daha atmayın! Biz seferber olduk ve eğer kapitalistler savaş açmaya cesaret ederlerse, o zaman kızıl hayalet bunu toplumsal bir devrime dönüştürecek ve siz de bundan sorumlu olacaksınız!»

Evet, toplumsal devrim! 1 Mayıs her ülkede kutlanan uluslararası bir resmi bayramdır... 1 Mayıs toplumsal devrime hazırlıktır, proletaryanın güçleri için bir deneme koşusudur. 1 Mayıs’da Dünya işçileri birleşerek «Mücadeleye hazırız!» diyorlar.»
(24.04.2024)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Başlıca Makaleler   ?