Sinif Mucadelesi

ABD : Chrysler’in iflası, emekçilere saldırı artıyor

Çarşamba 3 Haziran 2009

Obama, 30 Nisan’da Chrysler’e, bütün mali ve vergi zorunluluklarından, alacaklılarına, ücretlilerine ve emeklilerine karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulmak için iflas göstermesi emrini verdi.

Obama, geçtiğimiz 30 Mart’ta, Chrysler tarafından iflastan kurtulmak üzere hazırlanan ve büyük saldırılar içeren bir yeniden yapılanma planını reddetmiş ve otuz gün süre vermişti.

Böylece UAW adlı sendika ile yapılan yeni bir anlaşma, Chrysler emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarında gerçek bir kıyım, şirketin emeklileri için ise gerçek bir yıkım oldu.

Anlaşmaya göre ücretler donduruldu, yaşam düzeyindeki yükselişe göre ayarlanan ücret artışı ve yıllık ikramiyeler iptal edildi. Mesai saatleri artık daha düşük ücretle ödenecek. İşe yeni alınanların ücreti ve sosyal hakları yarı yarıya yok edildi. Yeni düşük ücretle işe almada, yarım günlük, sezonluk geçici, güvencesi olmayan iş sözleşmesi yapmada artık hiçbir sınır olmayacak.

Emekçiler günde 12 saat çalıştırılabilecek. İstirahat süreleri azaltıldı. Her yıl, bir tatil günü ortadan kaldırılıyor ve patronlar, emekçileri, kendilerine gerekli olduğu anda, tatillerinden iki haftayı almaya zorunlu kılabiliyor.

Emekçiler işten çıkarıldıkları anda, ya da yeniden işe alınmada ülke içinde her hangi bir yere tayin edilmeyi kabul etmek zorundalar. İşten çıkarılanlar sadece asgari düzeyde tazminat alabilecek ve bütün sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını da hızla kaybedecekler.

Sonuç olarak gelecek sözleşme sırasında ya sendika istenilen özverileri kabul edecek ya bu özveriler bir hakemlik kurumuna tabi kılınacak, üstelik de emekçilerin bu konuda muhalefet etmek için ne oy ne de grev hakları olacak.

Emeklilerin sağlık sigortaları fonlarına gelince, Chrysler bundan böyle UAW tarafından yönetilecek olan bu fonlara yatırmak zorunda olduğu miktarın, hatta yatırmaya söz verdiği miktardan sadece 1,5 milyarını yatıracak ve şirketin tamamıyla değerlerini yitirmiş olan ve hiç kimsenin istemediği tahvillerinden bir 4 milyarı da ödeyecek. Eğer bu tahvillerin değerleri yükselmezse fonların kasasına bir kuruş bile girmeyecek. Eğer tahvil değerleri 4 milyarın üzerine çıkarsa fonlar farkı hükümete verecek, hükümet de bu parayla Chrysler’in borçlarını ödeyecek.

Emeklilerin haklarının ciddi bir biçimde yontulduğunu söylemek faydasız. Emeklilerin diş ve göz sorunları için yaptıkları giderler artık sigorta tarafından geri ödenmiyor. Reçete üzerinde ödemeleri gereken miktar iki ya da üç katına çıkıyor. Zengin olmayan emekliler bile sağlık sigortalarının mali bütçesine katılmak zorunda olacak. Acil servise kabul edilmek için yüz dolar ödemek gerekiyor. 65 yaşından büyük olanlar, her ay 76,20 dolar kesilmiş emekli maaşı alacak, çünkü federal sosyal sigorta hakkından yararlanma olanakları bulunuyor.

Sonuçta 2010 yılından itibaren fonların yöneticileri, emekli maaşlarının miktarlarının azaltılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına karar verebilecekler.

İşte UAW’ın yöneticilerinin belirledikleri ve emekçilerin onaylamayı kabul ettikleri özverilerin özeti. Bütün bunlar, emekçiler köşeye kıstırılarak 29 Nisan iflas tehdidi altında gerçekleştirildi. Obama yine de ertesi gün, yani 30 Nisan’da şirketin iflas göstermesini istedi.

Chrysler bundan hızla, 6 bin 500 emekçiyi daha işten çıkararak, fabrikalarını 30 ya da 60 gün kapatmak için yararlandı. Alt taşeron şirketlerden ve donanım teçhizatları üreten ya da dağıtan şirketlerden on binlerce iş ortadan kaldırılıp, işçi çıkarılacak. Acentelere gelince, Chrysler bunlardan sekiz yüz tanesini kapatacağını açıkladı. General Motors da geri kalmadı ve ilk aşamada bin yüz acentesinin sözleşmesine son verdi daha sonra da yıl içinde bin altı yüz sözleşmeyi iptal etti. Bu kapatmalar sadece acentelerde 193 bin emekçinin işten çıkarılması anlamına geliyor.

Çünkü aynı senaryo, Obama’nın daha sıkı bir program sunmak için fazladan bir ay daha verdiği General Motors’da da oynanıyor. Amerikan işçi sınıfının kalesinin direnişini kırmayı tamamlamak için General Motors’un iflası giderek daha da olasılık kazanıyor.

Obama, onun iktidarı, patronlar, parlamenterler, medya, sendika yöneticileri tarafından uygulanan görülmemiş baskı, emekçilerin bütün ortak tepkilerini engellemeyi başardı. Ancak saldırıların hoyratlığı, misilleme yapma isteğini ve kızgınlığı ortaya çıkarabilir. Sadece otomobil işçileri için değil ancak, ileri karakolu saldırıya hedef olan bütün Amerikan işçi sınıfı için de en çok bu dilenebilir. LO (22.05.2009)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 132 - 1 Haziran 2009  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?