Sinif Mucadelesi

Amerika Birleşik Devletleri : Savaş için milyarlar harcıyor

Perşembe 16 Mayıs 2024

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yöneticileri, Cumhuriyetçi ve Demokrat seçilmiş temsilciler arasında aylarca süren muhalefetin ardından, bir seçim kampanyası ortamında, askeri harcamalarına Ukrayna’daki savaş için 61 milyar dolarlık yardım da dahil olmak üzere, yaklaşık 100 milyar dolar ek yapma konusunda anlaştı.

Beyaz Saray’daki Biden ve Senato’daki Demokrat çoğunluk hiç tereddüt etmedi: Demokratlar aylardır, Pentagon’un 2024 yılı için, generallerin istediğinden 9 milyar dolar daha fazla, yani 842 milyar dolarlık dev bütçesinin yanı sıra, ek bir bütçenin oylanmasını istiyorlardı. Oysa Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler, Demokratların karşılığında mali bir destek elde etmeden, sınırı geçmeye çalışan göçmenlere karşı, Meksika’yla olan «sınırını güçlendirmek» için yaptıkları öneri lehinde oy kullanmak istemiyorlardı. Trump yanlısı temsilciler ise, askeri ödenek için verdikleri oyları, göçmen karşıtı politikalarının zaferi olarak sunmak istiyorlardı.

İlk Cumhuriyetçi Meclis Başkanı, 2023 yılının Ocak ayında bu makama, on beş tur oylama ve son olarak da Trump yandaşlarıyla uzlaşma ardından seçilmek için, dünya kadar zorluk çekmişti. Ancak Demokratlar tarafından önerilen bir metini destekleyece-ğinden söz edince, Ekim ayında meslektaşları tarafından yerine Hıristiyan Evanjelist Mike Johnson tercih edilerek görevinden alındı. Meclis Başkanı olan bu Trump yanlısı Cumhuriyetçi, daha önce karşı çıktığı Ukrayna ordusunun askeri malzemeyle donatılması için yapılacak federal harcamalara, önce gizlice, daha sonra da açıkça destek vermeye başladı. Trump’ın onayını ya da en azından tarafsızlığını almayı amaçlayan, Cumhuriyetçilerin bir kısmının Demokratlarla birlikte ABD emperyalizminin uluslararası politikası için Ukrayna’ya yapılacak olan 61 milyar dolarlık askeri yardım da dahil olmak üzere, dört ayrı yardım paketi lehine oy kullanmalarını sağla-mak için, uzun bir siyasi manevraya da başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu aylar süren oyalama taktikleri sırasında, ordusunun gerilemesi, ve aksaklıklarını açıklamak için her tondan ABD yardımının eksikliğinden şikayet etti. Biden ise bu gecik-menin suçunu kamuoyu önünde Trump ve onun Cumhuriyetçi Parti’deki etkisi üzerine attı. Halbuki, Amerikan askeri malzeme-lerinin Ukrayna cephesine akışı hiçbir zaman durmadı. Pentagon, 2021 yılının yazından bu yana, hatta Rusya’nın Ukrayna’yı işga-linden bile önce, Başkan Biden’ın yürütme yetkileri kapsamında ha-reket ederek, Ukrayna ordusuna 55 paket askeri malzeme gönderdi.

Bu malzeme göndermelerin ritmi, Washington’da oynanan iktidar oyunları nedeniyle son ay-larda biraz yavaşlamadan önce, 2022 yılının Şubat ayından itibaren daha da hızlandı. Şu anda teslim edilmekte olan son paket Stinger uçaksavar füzelerini, Hi-mars fırlatıcıları için uzun menzilli roketleri, tanksavar roketleri ve bazıları alt mühimmat yüklü 155 milimetrelik top mermilerini içeriyor.

Yeni oylanan 61 milyar doların büyük bir kısmı, sipariş-ler yoluyla Amerikan silah sana-yisine gidecek. Ukraynalı generallere yapılan yardım, ilk sırada yer alan emperyalist güç ABD’-nin küresel egemenliğini savun-maya yönelik askeri politikasının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. (LO 24.04.24)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 301, 14 Mayıs 2024  Site yaşamını izle 1 Sınıf Mücadelesi’nin 301. sayısının PDF versiyonunu (...)  Site yaşamını izle 6 Uluslararası Gündem   ?