Sinif Mucadelesi

21 Ocak 1924, Rus devriminin lideri Lenin’in ölümü !

Pazar 11 Şubat 2024

Lenin, 21 Ocak 1924 tarihinde öldü. Rus işçi sınıfı, devrimin ve bu devrimden doğan İşçi Devleti’nin temel liderini kaybetti. Bu ölüm, felaket sonuçlara yol açacaktı. Lenin, 19. yüzyılın sonundan 1920’li yılların başına kadar, işçi hareketinin olağanüstü
yükselişinin tam bir çağdaşıydı. Devrim, Rusya’da Ekim Devrimi, bugüne kadar tek işçi devleti olan ilk işçi devletinin inşası, 1917-1923 devrimci dalgası ve proleter devriminin dünya partisi olmayı amaçlayan Komünist Enternasyonal’in kuruluşu ile doruğa ulaştı.

Gerçek adı Vladimir Ilitch Ulyanov olan Lenin, 1870 yılında Simbirsk bölgesindeki okullardan sorumlu bir Rus devlet memurunun ailesinde dünyaya geldi. Çarlık Rusyası ekonomik, sosyal ve ahlaki geri kalmışlığı, diktatörlükle kilisenin ağırlığı ve baskısı ile
nitelendiriliyordu. Genç entelektüellerden oluşan her nesil, rejimi devirmek için her
şeyini feda etmeye hazır devrimcilerden oluşan bir birlik oluşturdu. Böylece Lenin’in ağabeyi Alexander da, 1887 yılında Çar için bomba yapmaktan suçlu bulunarak idam edildi. Vladimir, küçük erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle birlikte, ağabeyinin izinden
devam etmek istedi.

Geleceğin Lenin’i orta öğrenimini tamamlayıp siyasi yolunu arayıp bu yolda ilerlerken, işçi hareketi tüm hızıyla devam ediyordu. Batı Avrupa’da ve özellikle Almanya’da işçiler Marksist programla donanmış büyük sosyalist partiler kuruyor ve 1889’da İşçi Enternasyonali’nde birleşiyorlardı. Çarlık Rusyası’nda, Avrupa sermayeli maden çıkarma endüstrileri, tekstil ürünleri, bu uçsuz bucaksız ülke için vazgeçilmez olan demiryolları ve savaş endüstrileri etrafında modern bir işçi sınıfı doğuyordu. Bu sınıf hemen son derece yoğunlaşmış ve mücadeleci oldu. Diktatörlük ve toplumsal ilişkilerin vahşiliği nedeniyle, kendiliğinden gelişen grevler kaçınılmaz olarak devletle çatışmalara yol açıyordu.

Lenin de dahil olmak üzere bütün bir devrimci kuşak, proletaryanın, yalnızca gelişmiş Batı’da değil, aynı zamanda geri kalmış Rusya’da da mevcut düzeni gerçekten yıkabilecek tek toplumsal sınıf olduğunu kabul etti. Bu militanların mücadelesi hapis cezaları ve sınır dışı edilme dönemleri arasında geçti ama üç yönde devam etti : ilk olarak, işçiler arasında militanlaşmak ve onların tüm mücadelelerine katılmak ; ikinci olarak, fikirleri derinleştirmek ve kendini diğer siyasi akımlardan ayırmak ; üçüncü olarak da Marksizm temelinde diğer militan gruplarla, özellikle de şu anda göç halinde olan ve siyasi sermayesi esas olan önceki nesille bağlantılar kurmak gerekiyordu.

Lenin’nin giderek daha önemli bir rol oynadığı bu etkinlik, 1901’den itibaren Rusya’nın tüm işçi merkezlerinde dağıtılan yeraltı siyasi gazetesi Iskra’nın yayımlanmasıyla şekillendi. Bu süreç, 1903’te Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDLP) kurulmasıyla tamamlandı.

Lenin, bu kurucu kongre vesilesiyle, onu takip eden dönemde ve Rusya’daki 1905 devrimine kadar iki temel fikir geliştirdi. Faaliyetin siyasi ve maddi sürekliliğini sağlayabilecek profesyonel devrimcilerden oluşan bir örgüt kurma ihtiyacı üzerinde ısrarla durdu. Ayrıca, yaklaşan devrimde işçi sınıfının kendi yöntemlerini kullanarak ve Avrupa proletaryasıyla birlikte taleplerini ve perspektiflerini ortaya koyarak çarlığa karşı harekete önderlik etmeye hazır olması için de mücadele etti. Bolşevik Partisi, işte bu siyasi temel ve sabırlı örgütsel faaliyet üzerinde inşa edildi.

İşçi Enternasyonalindeki partilerin büyük çoğunluğu, 1914 yılının Ağustos ayında, programlarına ve üstlendikleri görevlere ihanet ettiler ve her biri, başlamakta olan savaşta kendi burjuvazisinin arkasında yer aldılar. Lenin ve Bolşeviklerin büyük bir kısmı, emperyalist savaşın bir iç savaşa dönüştürülmesi gerektiğini ileri sürerek enternasyonalist kaldılar. Bu, emperyalist barbarlıktan tek çıkış yolunun proleter devrimden geçtiğini söylemenin en doğrudan ve eksiksiz yoluydu.

Savaş halindeki ülkelerin işçileri, 1917 yılından itibaren baş kaldırmaya başladılar ve Lenin’in programı giderek Rusya, Almanya, İtalya vb. gibi ülkelerdeki milyonlarca proleterin programı haline geldi. Emperyalist zincirin en zayıf halkası olan Rusya’da Petrograd işçileri, 1917 yılının Şubat ayında Çar’ı devirdiler. Lenin’in, Bolşevik Partisi’nde somutlaşan geçmiş faaliyeti ve ona nasıl yön vereceğini bilmesi, işçi sınıfı-
nın 1917 yılının Ekim ayında iktidarı ele geçirmesini olanaklı kıldı. Onun tüm geçmişi boyunca edindiği otoritesi, yoldaşlarını, proleteryanın, kriz içindeki, savaştan harap olmuş, geri kalmış bir ülkede iktidarı ele alıp elinde tutabileceğine ikna etmişti.

Lenin, birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kalan bu işçi devletinin ana lideriydi : dış müdahaleler ve eski mülk sahibi sınıfların direnişi, genel düzensizlik, örgütsüzlük, kıtlık ve tifüs bu zorlukların başında geliyordu. Aynı zamanda, 1919 yılında dünyanın dört bir yanındaki işçilere, kurtuluşları için bir araç sağlamak amacıyla ilan edilen Komünist Enternasyonal’in de ana lideri oldu. Bunlar aynı mücadelenin iki yönüydü, çünkü ne Lenin, ne de herhangi bir Bolşevik, o dönemde Sovyetler Rusya’sının Avrupa’nın diğer ülkelerinin emekçilerinin desteği olmaksızın varlığını sürdürebileceğini hayal ediyorlar, ve ne de ulaşılması gereken hedefin dünya
devrimi olduğundan kuşku duyuyorlardı.

Sovyetler Birliği yalıtılmış olarak kaldı ve işçi sınıfı her yerde geri çekilmek zorunda kaldı. İşçi devletinin bürokratik deformasyonları ortaya çıktı, Lenin ve Troçki en başından beri bununla mücadele ettiler, ancak bunlar Stalin ve klanı etrafında yayılarak kristalleşti. Lenin, 1924 yılında, 54 yaşında ölene kadar, Troçki’yle birlikte yeni
doğmakta olan Stalinizme karşı mücadele etti. Bürokrasi daha sonra onun cesedini bir mumyaya dönüştürerek, Leninizm öğretisini de saçma bir dinsel öğretiye çevirdi.

Marksizm geleneği ve deneyimi, Lenin’den sonra devrimci Troçki ve yoldaşları tarafından savunulacak ve gelecek nesillere aktarılacaktı. Bugün Lenin, dünya devrimini gerçek bir perspektif yaparak, işçilerin kendi kaderlerini ve bütün bir ülkenin kaderini kendi ellerine aldıkları devrimci bir politika izlemeye cesaret eden olarak lider olarak ortaya çıktı ve böyle de kalacak.
24.01.24


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 298 - 10 Şubat 2024  Site yaşamını izle Devrim tarihinden...   ?