Sinif Mucadelesi

Yahudilerin kurtuluşunun tek yolu : Devrim (Leon Troçki, 1940)

Cuma 17 Kasım 2023

İsrail Devleti’nin koşulsuz savunucuları, bu devletin Yahudilerin son çaresi olduğunu iddia ediyorlar. Buna rağmen, İsrail Devleti, kuruluşundan üç çeyrek asır (yani 75 yıl) sonra, toplumsal krizin her an şiddetli bir şekilde canlanmasına, yeniden yüzeye çıkmasına neden olabileceği bir dünyada, antisemitizmi, yani Yahudi karşıtlığını azaltmak için hiçbir şey yapmadı.

Filistinlilerin sürekli olarak mülksüzleştirilmesi politikası, İsrail’li liderlerin emperyalizmin yürüttüğü tüm savaşlara verdikleri eksiksiz ve kararlı destek, tam tersine İsrail’e karşı giderek artan bir nefrete yol açtı. Bu da bölgenin ezilen halkları ve kendilerini Filistinlilerle dayanışma içinde hisseden halklar arasında Yahudilere karşı bir nefret patlamasına dönüşebilir.

İsrail hükümetleri ve destekçileri, Ortadoğu’daki ve diğer yerlerdeki Yahudilerin güvenliklerini emperyalist devletlerin İsrail’e vereceği siyasi ve askeri desteğe bağlı hale getiriyorlar. Bu, Avrupa’da Yahudi karşıtı dalganın yükseldiği 1930’lu yıllarda Siyonist militanlar tarafından zaten öneriliyordu. Siyonistler o zamanlar çıkış yolunu sadece Büyük Britanya’nın iyi niyetinde ve Yahudilerin İngiliz mandası, korumacılığı altında Filistin’e kabul edilmelerinde görüyorlardı. İşte, Leon Troçki’nin 22 Aralık 1938 tarihinde bu konuda söyledikleri :

«Yahudileri sınır dışı eden ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Onları karşılayabilecek ülkerin sayısı ise azalıyor. Aynı zamanda, mücadele daha da şiddetleniyor. Gelecekteki dünya savaşının başlangıcından itibaren Yahudileri nelerin beklediği konusunda kolayca fikir yürütmek olanaklıdır. Hatta savaş olmasa bile, dünya gericiliğinin gelecekteki gelişimi, neredeyse kesinlikle Yahudilerin fiziksel olarak yok edilmesi anlamına gelecektir.

Filistin’in trajik bir serap olduğu ortaya çıktı (...). Yahudi halkının kaderi - sadece siyasi değil, fiziksel kaderi de - uluslararası proletaryanın kurtuluş mücadelesine, şimdi, her zamankinden daha da fazla ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Sadece işçilerin gericiliğe karşı cesurca harekete geçmeleri, işçi milislerinin oluşturulması ve faşist çetelere karşı doğrudan fiziksel direniş (…), (gerçekleştirilmesi sayesinde) küresel faşizm dalgası durdurabilir ve insanlık tarihinde yeni bir sayfa açabilir ».

Troçki 1940 yılında ise şunları ekliyor :

« Yahudi sorununu Yahudilerin Filistin’e göç etmeleriyle çözme girişimi, şimdi Yahudi halkı için trajik bir parodi (eleştiren, alaycı, gülünç oyun) olarak görülebilir. (…) Askeri durumlardaki gelecekte gerçekleşecek gelişmeler, Filistin’i yüz binlerce Yahudi için kanlı bir tuzağa dönüştürebilir. Yahudi halkının kurtuluşunun kapitalist sistemin yıkılmasına bağlı olduğu bundan ayrılmayacağı, hiçbir zaman bugünkü kadar açık ve net olmamıştı.»

Avrupa’daki Yahudilerin yok edilmesi, devrimci liderin ilk sözlerini trajik bir şekilde doğruladı. Mevcut durum ise ikinci konuyu yeniden gündeme getiriyor.
(01.11.23, LO)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 295 - 7 Kasım 2023  Site yaşamını izle Gûncel... Gûncel... Gûncel...   ?