Sinif Mucadelesi

İktidar ortakları kadın katillerine değil, kadınlara karşı

Perşembe 4 Mayıs 2023

Sadece mart ayında 23 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Öldürülme gerekçesi; boşanmak, ilişkiyi bitirmek gibi, erkekler için hiç sorun olmayacak şeyler. Kadın yaptığında, bedeli ölüm oluyor.

Kadın cinayetleri azalmıyor. Buna karşın iktidar, bu alanda çalışan önemli kadın derneklerinden birini, “aileye, genel ahlaka” karşı olduğunu düşünen bir erkeğin şikayeti bahanesiyle kapatmaya uğraşıyor.

Bu ortamda iktidar, kadın düşmanı, kadını koruyan yasaların iptal edilmesini isteyen dinci, milliyetçi gericilerle ortaklık kurdu.

Bu partiler arasında, kadının eğitimine karşı çıkan, çocuk yaşta evlendirmeye destekleyen, kadına çarşaf hatta peçe giydirmek isteyene kadar, gericiliğin her türlüsü var.

Bu örgütler, toplumun küçük bir kısmını kapsıyor. Ancak, iktidarın verdiği siyasi, maddi destek ve devlet olanaklarını kullandıklarında sesleri daha gür çıkıyor, etkileri güçlerinin ötesine gidiyor.

Böylece kadının değersizleşmesi, aşağılanması, baskı altında tutulması, daha kabul edilir oluyor. Kadınlar, üstlerindeki baskıya karşı çıkmada, daha güçsüz.

Bunu en derinden yaşayan deprem bölgesindeki kadınlar. Sığınabileceği bir evi bile olmayan kadınlar, hem kendileri hem de çocukları için en temel insani koşullara ulaşmak için feryet ediyor. Kendini ve çocuğunu yıkamak, doyurmak, temiz çamaşır, giysi giydirmek, temiz bir yatakta uyutmak, temiz tuvalet kullanmak, işte istedikleri. İki ay geçtiği halde bu temel ihtiyaçlarını gideremeyen iktidar, kadınları susturmak, bastırmak istiyor.

AKP’nin dinsel özgürlük bahanesiyle başörtüsü ile yaptıkları, kadınları özgürleştirmedi. Siyasi özgürlük, oy alma bahanesiyle kadın haklarına saldırılması, yine aynı şekilde kadınları özgürleştirmeyecek. (03.04.23)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 290 - 25 Nisan 2023  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?