Sinif Mucadelesi

Yerel seçim sonrası

Çarşamba 6 Mayıs 2009

Mevcut başkan yine kazandı. Yalnız çok memnun olduğu söylenemez. Çünkü sözde bir önceki seçimden daha çok oy almayı hesaplıyordu ama olmadı. Durum böyle olunca, genelde düşük oy aldığı mahallelerde çalışan işçilerin çalışma yerlerini değiştirdi.

Bu işçiler genelde, başkana yakın duran işçilerdi. Onun bir dediğini iki etmeyenlerden olmalarına rağmen, sendikanın bu değişikliklere tavır koymaması düşündürücüdür. Bu işçiler, seçim öncesinde el üstünde tutulurken ne oldu da seçimden sonra başka bölgelere sürüldüler?

İşin doğrusu başkan, kendi beceriksizliğini işçilerle yüklemekle birlikte, bir gözdağı da veriyor. İşçiler de, işverene güvenip hareket etmenin yararı olmadığını görmüş oldular. İsteğimiz, işyerindeki olumsuz koşulların iyileştirilmesidir. Sendikanın görevinin de işçilerin çıkarını korumak olduğu unutulmamalı.

Ama ne yazık ki sendika, işverenle ilişkilerini daha çok önemsiyor. Bunun nedeni, bu yıl için sendikaların üye kayıt döneminin başlamış olmasıdır. Kadrolu işçileri Belediye-İş’ten Genel-İş’e geçirmeyi düşünüyorlar. Burada işçilerin iradesinden çok işverenden yardım istenmesi söz konusu.

Hatta kimi sol çevreler, Hizmet-İş’in örgütlenme biçimine şiddetle karşı çıktıklarını söylerken, diğer sendikaların ne yaptığını ve onların buna nasıl tavır aldığını sormak lazım.

Sendikada örgütlenme, işçilerin birleşmesi ve kaynaşmasına hizmet etmiyor. Aksine işçiler arasında ciddi problemler oluşuyor. Zaman zaman öyle bir noktaya geliniyor ki işçilerin birlikte mücadele etmesi gereken yerde, bu gerçekleştirilemiyor.

1 Mayıs, işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü bile ayrışmalara neden olabiliyor. İşyerlerinde de farklı davranılmıyor.

Sendikaların işçilerin üstündeki planları, işçilerin çıkarlarına değil, işverenlerin işine yarıyor. Bu işyerinde iki sendika olması, işverenin çıkarına hizmet ediyor. Ancak bunun da ötesinde asıl sorun, bir veya iki sendika olması bir yana sendikaların işçilerin güveninin kazanıp kazanamadığıdır. (25.04.09)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 131 - 1 Mayis 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?