Sinif Mucadelesi
İttifaklar çoğaldı;

oy isteyen çok mücadeleye çağıran yok

Pazar 16 Ekim 2022

HDP, Türkiye İşçi Partisi ve diğer sol partiler, “Emek ve Özgürlük” ittifakını açıkladı. Ek olarak Erbakan’ın partisi etrafında, bir ittifakın daha açıklanması gündemde. Daha seçim süreci başlamadan, seçim ittifakları çoğalıyor.

İktidarı her türlü şiddet, yolsuzluk ve zorbalıkla elinde tutan Erdoğan ve AKP karşısında Millet ittifakının güç kazanması, diğer partileri de bu yol için cesaretlendiriyor. Böylece tek başlarına olduklarından daha güçlü ve etkili görünme, iktidara yaklaşanlarla daha kazançlı pazarlık yapma olanağı umuluyor. Elbette uzun vadede zayıflatıcı etkisi de var. Örneğin CHP bugün, meclise girdiği günden daha zayıf çünkü CHP’den başka partiler çıktı. İYİ Parti, hatta TİP de CHP’den ayrılanlarca kuruldu.

Millet ittifakı, seçim sonrasında kurulması muhtemel koalisyon kurallarını, seçimden önce oluşturuyor. Kendilerini bağlıyorlar ama hangi temelde, ne kadar etkili olacak? Partilerin oyu, beklendiği gibi olmazsa, ittifakın oyu daha az ya da fazla olursa, anlaşmaya uymayıp yan çizeni engelleyecek hiçbir sistem yok. Örneğin İYİ Parti ya da CHP tahminlerden daha fazla vekil çıkarıp anlaşmalara uymamaya başlarsa, bunu engelleyecek hiçbir işleyiş yok.

AKP ve Erdoğan, iktidarda kalmak için her türlü sahtekarlığı, şiddeti yapıyor, seçim vaatleri asla gerçekleşmiyor ancak onları engelleyen hiçbir şey yok. Kitleler, seçimden seçime, sandığa bir oy atarak fikrinin ifade ediyor. Çeşit çeşit sorun var. Bir partinin bir konudaki önerisi mantıklı ancak başka bir konudaki önerisi mantıksız gelebilir. Buna rağmen, sadece tek bir oy verme hakkı var. Böyle bir siyasi sistem, kitleleri siyasete katmıyor tam aksine siyasetten, kendi sorunlarının çözümü için kendi çıkarları temelinde, kendisinin mücadele etmesinden dışlıyor.

Çok demokrat CHP’nin sandık vurgusu, daha soldaki emek yanlılarının ittifakı, bu siyasal düzeni, emekçilerin dışlanmasını değiştirmiyor. Üstelik seçime düzenin gerçeklerini teşhir etmek, saçmalığını anlatmak için girmiyorlar, bu düzende koltuk kapmak için giriyorlar. Böylece sistemin sürmesine katkıları oluyor.

İktidar ittifakının tek temeli var; “Erdoğan ne derse doğrudur.” Erdoğan’ın görüşü tekrarlandığı için kitlelerce biliniyor. Millet ittifakı, aynı tek sesliliği sağlamak, aynı tipte ittifak olmaya çalışıyor. Sığınmacılara ilişkin olarak, Erdoğan kalacaklar diyor, karşı taraf göndereceğiz diyor. İşte oy kullanacak kitlelere önerilen siyasi katılım, siyasi bilinç düzeyi budur. CHP yönetimi, partiyi ve ittifakını buraya getirmeye çalışıyor.

Bu tek sesliliğin zemini, ezici çoğunluğun gün be gün canını yakan geçim derdi değil. Ne tartışılıyor; türbana özgürlük, dincilerle helalleşme, Alevilik, yabancı düşmanlığı gibi toplumu bölmeye neden olan konular. Tüm bu sorunların çözümü geçim derdini çözme yoluna götürmez ancak geçim derdinin çözümü bu sorunları çözmede önemli yol aldırır. Ekonomik krizin olmadığı dönemde aynı konular vardı ama bugünkü düzeyde sorun görülmemesi, bu nedenledir.

Millet ittifakı gibi daha soldaki Emek ve Özgürlük ittifakının da AKP kadroları ve patronların talan ettiği, yozlaştırdığı, en çırkın yönlerini geliştirdiği ekonomik ve siyasi düzenin sorunlarını, ittifak programıyla, bir avuç siyesetçiyle çözmesi imkansız. Bunun için kitlelerin doğrudan ve her düzeyde katılımı, denetimi, mücadelesi gerekli. Ancak kitleleri mücadeleye çağıran yok. (06.10.22)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2022  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 284 - 15 Ekim 2022  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?