Sinif Mucadelesi
İklim:

Sermaye gezegeni tehlikeye atıyor

Perşembe 14 Temmuz 2022

4 Nisan Pazartesi günü, IPCC (Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli), iklim değişikliğinin sonuçları, insan faaliyetleri tarafından bozulan ve özellikle sera gazlarının atmosfere salınmasıyla ilgili altıncı değerlendirme raporunun son bölümünü bildirdi.

Şimdiye kadar, gezegenin her yerinden gelen bu bilimsel uzmanların uyarıları etkili olmadı. Her rapor bir öncekinden daha alarmcıdır ve bu da iyi bir sebepten dolayıdır, çünkü dünyadaki durum daha da kötüleşmeye devam etmektedir. Bu uzmanlar, bu kirli atıkların neden olduğu iklim bozulmalarının artık onları durdurmanın mümkün olmayacağına inanıyor. Bu kötü etkiler ancak devletlerin ve çokuluslu şirketlerin davranışlarında köklü bir değişiklik olması durumunda sınırlandırılabilir. Fakat bugün, dünden daha fazla gezegenin yöneticilerinden bir şey beklemek gerçekçi ve mantıklı mı? Hava zehirlenmesinin, denizlerin kirlenmesinin vb. neden olduğu iklim kuralsızlaştırmasıyla mücadele eden ilk büyük uluslararası konferans, yirmi beş yıl önce, 1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde gerçekleşti.

Dünya liderleri daha sonra radikal değişim sözü verdi... ama 2012’ye bakıyoruz. 2012 yılında, gözlem zaten her şeyin daha da kötüye gittiğiydi. 2015’te, yeni anlaşma, aynı zamanda "tarihi", Paris Anlaşmasıydı, ancak o da daha fazla sonuç vermedi. 1980’den bu yana BM eylemleri için referans görevi görmesi beklenen IPCC raporları, BM’nin kendisinden daha fazla hizmet etmedi. Fakat en azından, Dünyanın yüz milyonlarca sakinleri için, hatta tüm insanlık için yaşamı koruma sorunlarını ortaya koyma haklarını gündeme getirdi.

Bu amansız yıkımın tek bir nedeni var: ekonominin bir avuç son derece zengin milyarderlerin sahip olduğu dünyanın güvenliğinin onların elinde olmasıdır. Gezegenin devletleri tarafından destekleniyorlar, hepsi de onların hizmetindedir ve kararlarını yalnızca kendilerinden bekleyebilecekleri karlara göre veriyorlar. İklim konusu hakkında her şeyi biliyorlar, ama akşam, lüks villalarda güzel hayat yaşıyorlar; ve de sabah, uygulayıcıları kendi finansal kazanç sonuçlarını bekliyorlar.

Uygulamaların gezegene "ne pahasına olursa olsun" siyasetini uygulamaktan çekinmiyorlar Ölümcül kar yarışı tüm üretim dallarında etkilidir. Onlarca yıldır havanın korunması için hayati bir alan olarak tanımlanan ormanlar, yüz binlerce hektarın yok olduğunu gördü.

Dünyadaki büyük orman katliamları Amerikan, Fransız, Alman, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya şirketlerinin eseridir. Yıkılan ülkeler var, Büyük sermaye sahiplerinin istediklerini yapma hakkına sahip oldukları bu anarşik ekonominin diğer sektörlerinde atmosfere verilen zarar ve denizlerin kirliliği daha da kötüleşiyor. İklimi ve gezegeni korurken insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için ekonominin küresel ölçekte, işçilerin denetiminde planlanması ve iktidarı ele geçirmeleri gerekir.

(06 Nisan 2022 LO)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2022  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 281 - 2 Mayıs 2022  Site yaşamını izle Güncel... Güncel... Güncel...   ?