Sinif Mucadelesi
Dünya

Aşılama: İnsanlığın yarısı aşıya ulaşamadı

Salı 7 Eylül 2021

Hint varyantı tarafından yeniden aktive edilen Kovıd salgını, Afrika’yı ve birçok fakir ülkeyi tehdit ediyor. Güney Afrika, Kongo veya Uganda’da hastaneler dolmuş, tüm olanaklardan yoksunlar, oksijen bile eksik. Bangladeş ya da Fillipinler’de de durum daha iyi değil.

Bugün, yüz kişiden sadece bir Afrikalı aşı olabildi, ABD veya Batı Avrupa’da ortalama iki kişiden birisi aşılanmıştır.

En zengin ülkelerin liderleri, Hindistan ve Güney Afrika’nın, diğerlerinin yanı sıra, üretim merkezlerinin sayısını artırmak amacıyla talep ettiği Kovid aşıları patentlerinin kaldırılmasına karşı çıktılar. Macron ve diğer Batılılar, Covax’ı kurma vaadine karşı çıktılar. 2021 yılına gelindiğinde, Covax programın en fakir 92 ülkeye bir milyardan fazla ücretsiz aşı dozu sağlaması ve 700 milyon dozu diğer yüz ülkeye daha düşük bir maliyetle sunması bekleniyordu.

Aslında, 1 Temmuz itibariyle, Covax beklenenden beş kat daha az olan sadece 100 milyon doz vermeyi başardı. Bu, yoksul ülkeleri, fiyatlarını empoze etmekten rahatsız olmayan tedarikçilerden doğrudan doz müzakere etmeye zorladı. Böylece, Avrupa’ya 2,5 dolara tedarik edilen ilaç tröstü tarafından satılması beklenen AstraZeneca aşısının dozu, Güney Afrika’ya 5 dolara ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Uganda’ya 7 dolara satıldı!

Daha sonra, tek bir üretici olan Indian Serum Institute grup, bu dozların büyük bir kısmını ve Covax’a aşıları sağlayan ve Mart ayında salgının patlaması Hindistan hükümetinin aşı ihracatını engellemesine neden olduğundan durum daha da kötüleşti. Bangladeş gibi bazı ülkelerde, hasta bakıcılar bir gecede, ilk dozu alan milyonlarca insana ikinci dozu uygulayamaya geçemediler. Diğerlerinde ise, aşılama kampanyası başladıktan hemen sonra durduruldu.

Bugün, açıklanan felaketle karşı karşıya kalan yüz milyonlarca doza çok kısa sürede ihtiyaç duyuluyor. Gelecek için, Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Güney Afrika, Fas, Mısır veya Bangladeş’te mümkün olduğu gibi aşıların yerel olarak üretilmesini sağlamak için patentlerin ve teknoloji transferlerinin geçici olarak kaldırılmasını istiyor. Bu, insanlığın yerküresinde umutsuzca ihtiyaç duyduğu milyarlarca aşı dozunu kitlesel olarak üretmek ve sunmak için gerekli asgari bir şeydir. Aksi takdirde yeni ölümcül Varyantlar sürekli olarak ortaya çıkacaktır.

Bunu yapmak içinse, karlarını artırmak için kıtlıktan iğrenç bir şekilde yararlanan büyük ilaç şirketlerinin halk sağlığı üzerindeki hakimiyetini sona erdirmek gerekecektir.

Zenginler için bir aşı, fakirler için başka bir aşı

Hint şirketi Serum Enstitüsü bugün dünyanın en büyük aşı üreticisidir. Özellikle, AstraZeneca aşılarının taşeronlaştırılmasından sorumludur. Doğrudan veya Covax programı aracılığıyla Afrika, Asya veya Güney Amerika ülkelerine Lisans altında satmaktadır.

AstraZeneca’nın bu aşıların her birinin satış fiyatının %50’sini alması garanti edildi. Ancak, çok uluslu şirketlerin bu gibi durumlarda sıklıkla yaptığı gibi, zengin ülkelere satmak için kullandığı aynı ad altında pazarlanmasını istemedi.

Bu nedenle, Covishield adı altında dağıtılıyor. Bu, bugün bu aşıyı yapan ve seyahat etmek isteyenler için çok somut bir sonucu vardır:

Gerçekten de Avrupa Birliği AstraZeneca aşısını onayladı, ancak Covishield’ı onaylamadı; böylece bu aşı ile aşılanan yolcu, örneğin Paris’e geldiğinde, Fransız makamları tarafından aşılanmış olarak tanınmıyor! (14.07.2021 LO)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2021  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 274 - 7 Eylül 2021  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?