Sinif Mucadelesi

CHP’nin reform paketinde dişe dokunur bir şey yok

Cumartesi 10 Nisan 2021

Ekonomik durgunluk ve çöküş arttıkça “reform” paketleri çoğalıyor. CHP’nin 13 maddelik reform paketinde; “Ekonomik ve Sosyal Konsey”in toplanması; borçlar genel müdürlüğünü kapatmak; varlık fonunu bütçeye aktarma; ulusal vergi konseyi ve “kesin hesap komisyonu” adıyla kurumların oluşturulması gibi maddeler var.

CHP’nin acil toplanmasını önerdiği “Ekonomik ve Sosyal Konsey”ini işçi sınıfı tanıyor. Asgari ücret komisyonu gibi işçi ve patron sendikalarından, meslek odaları temsilcileri ve hükümet temsilcisinden oluşan konseyin işçi sınıfının taleplerini bastırmaktan başka bir rolü olmadı. İşsizlik, ücret zammı, çalışma hakları gibi işçi sınıfının acil sorunları, bu ve bunun gibi yerlerde sanki tarafsızca tartışılmış gibi gösterilerek hep patronlar lehine halledilir, sendikacılar da işçiyi ikna etme görevini yerine getirir.

CHP “ilk günahı” da ortadan kaldıracağını yani hazine kağıtlarıyla devletin patronlara borçlanmasına son vereceğini söylüyor. Aslında patronlar bundan fazla şikayetçi değil, üretim yatırımı yapmak yerine oturdukları yerden paradan para kazanıyorlar. Bu öneriler sanayici patronların gözüne girmeyi amaçlıyor. CHP’nin gözden kaçırdığı gerçek; artık sanayici ile rantiyeci veya vurguncu veya faizci patron ayırımının kalmadığı. En büyük sanayici patronların bankası, sigorta şirketi de var. Kazançlarının önemli kısmını buradan sağlıyorlar. Kendi düzenlerine zarar verse de kolay paradan vazgeçmediklerinden CHP’nin önerileri patronların ilgisini alamıyor. Zaten AKP’li aile, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı patronlara daha somut yerden göz kırptı bile: Kısa çalışma ödeneğinin bitmesinin ardından 6 ay süre ile SGK primlerine destek olunacağı söylendi.

Paketin kalanında siyasi ahlak yasasından, dillerinden düşürmedikleri liyakattan ve artık kabak tadı veren 100 yıllık sloganları “yurtta barış cihanda barış”tan söz ediliyor. Siyasi ahlak yasası derken HDP’nin kapatılmasından, liyakat derken milyonlarca işsizden, cihanda barış derken TSK’nin Irak, Suriye ve Libya’da ne yaptığından hiç söz edilmiyor.

Bu düzen ne CHP ne AKP ne de başka bir siyasi partinin önereceği reform paketleri ile düzelmez. Hepsinin tek bir gayesi var: Patronlara “sizin çıkarınızı en iyi ben savunurum” demek. İşçi sınıfı bu düzenin siyasi partilerinden değil, yalnızca kendi siyasi partisinden medet ummalı. Yeni bir dünyayı ancak işçi sınıfının öz-örgütlülüğü kurabilir. (27.03.21)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2021  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 271 - 9 Nisan 2021  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?