Sinif Mucadelesi

CHP’li belediyelerde grev dalgası

Cumartesi 13 Mart 2021

İstanbul’da CHP’li belediyelerde başlayan grev dalgası işçilerin bir kez daha adında devrimci geçen sendikaların bile türlü bahanelerle nasıl da işçiyi masada sattıklarını ve işçilere, sendikacılara veya siyasi partilere değil kendilerine güvenmeleri gerektiğini gösterdi. Şubat ayının sonunda Kadıköy Belediyesinde 2,300 işçi aylarca süren toplu iş sözleşmesi (TİS) pazarlıklarının sonuçsuz kalması üzerine greve çıkma kararı aldı. Belediyede örgütlü olan DİSK Genel-İş ve onun Kadıköy belediyesi şubesi yetkili sendikaydı. Temmuz ayında başlaması gereken TİS süreci ertelenmiş ancak Eylül ayında başlayabilmişti. Belediye, salgının başladığı ilk ay olan 2020 Mart’ta kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. Belediye bu başvuru sonucunda işçilerin ücretlerinin yarısının kendi cebinde kalmasını sağlamıştı.

Kısa çalışma ödeneğinden dolayı işçilerin yaşam şartları zorlaştı ve yüksek enflasyon karşısında ücretleri eridi. Net ücretleri asgari ücretin altında kaldı. Bu yüzden işçiler, taban ücretlerine zam talebiyle belediyeye geldi. Yevmiyelerinin180 liraya çıkartılması üstüne %20 zam isteyen işçiler bu teklifi belediye yönetimine sundu. Belediye’de işvereni temsil eden Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEMSEN) işçilerin bu tekliflerini görüşmeye değer bile bulmadı. Aylarca görüşmeye isteksiz davranan ve işçileri oyalayan, işçi temsilcileri görüşmeye gelirse masadan kalkacağını söyleyen SODEMSEN patronların ortak çıkarlarını temsil ettiğini bir kez daha gösterdi. Sürecin sonunda belediyenin işçilere verdiği teklif %7 zam ve 103 liralık yevmiye oldu. Yani asgari ücret. İşçiler için greve çıkmaktan başka bir seçenek bırakmadılar.

Grevin ilk günü işçiler belediye binasında toplanıp komiteler kurdu ve iş bölümü yaptı. Hastaneler dışındaki çöplerin ve diğer belediye faaliyetlerinin yapılmaması kararını aldı. Greve çıkan işçilere sendikanın cevabı ise “grev fonumuz yok” oldu. İşçiler 3 günlük grev süresince polisin baskılarına ve İBB’nin grev kırıcılıklarına karşı mücadele etti. İBB, grev nedeniyle toplanmayan çöpleri “halk sağlığı” adı altında toplamaya çalıştı, grevdeki işçiler ise buna engel oldular. İBB’ye bağlı işçileri ikna eden grevdeki işçiler, İBB’li işçilere “bu yaptıklarının kendi hak arama mücadelelerini sekteye uğratacaklarını ve aynı şeyin kendi başlarına gelebileceğini” hatırlattı.

Grevin üçüncü gününde bir gece yarısı saat 03.00’da belediyede yetkili işveren sendikası ve işçi sendikasının genel merkezi, işçilerin taleplerine darbe yaparak anlaşmaya vardı. Sabah saatlerinde bunun öğrenilmesi işçiler içerisinde huzursuzluk ve sendika yönetimine karşı güvensizlik doğurdu. Belediye’de yetkili işçi sendikasının şubesinin dahi haberi olmadan genel merkez düzeyinde yapılan bu anlaşma işçilerin grevini olumsuz etkiledi. Medyada ortaya çıkan %40’lar düzeyindeki zam haberleri ile mücadele eden işçilere karşı düşmanca duygular oluşturulmaya çalışıldı oysaki sendika ve işveren yönetiminin ücret zammından kastı giydirilmiş ücret üzerindendi. İşçilerin ücret olarak ellerine geçen hala çok azdı. Grev artan baskılar sonucu sonlandırıldı.

CHP yönetimi ve genel merkez düzeyindeki işçi sendikasının gündemi işçilerin taleplerinden ve çıkarlarından çok farklı. CHP, kendi belediyelerindeki grevleri bir reklam ajansı gibi kendi lehine kullandı fakat iktidara gelirlerse işçiler için durumun çok farklı olmayacağını da gizleyemedi. AKP’yi sandıkta yenip “her şey çok güzel olacak” diyen CHP, söz konusu işçilerin hakkı olduğunda AKP’den ve diğer düzen partilerinden hiç farklı olmadığını gösterdi. (09.03.21)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2021  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 270 - 12 Mart 2021  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?