Sinif Mucadelesi

Vergi kaçıran sermayeye ev hapsi yok

Cumartesi 12 Aralık 2020

Tax Justice Network isimli bir STK tarafından yayınlanan son raporda, dünyada 427 milyar doların vergiden kaçırıldığı belirtiliyor. Bunun 245 milyar doları, çok uluslu şirketler tarafından, geriye kalan 182 milyar doları ise bireysel büyük zenginler tarafından yapılıyor.

Yine bu STK verilerine göre çok uluslu şirketler kârlarından 1.4 trilyon doları vergi cennetlerine kaçırıyor. Zenginler ise mali servetlerinin 10 katrilyon dolardan fazlasını vergi cennetlerinde saklıyor.

Bu sözü edilen rakamlar, aslında gerçek miktarın çok altında, çünkü vergi kaçakçılığı ile ilgili rakamların büyük kısmı, legal olsun veya legal olmasın, ticari sır yasalarıyla güvence altında. Bu nedenle gerçek verilere ulaşabilmek imkansız. Elbette devletler, kaçak vergi miktarlarının bir kısmını geri almak istiyor ama bunu sağlamak için kapitalistlerin azami kâr ederken asgari vergi vermek için tüm dünya piyasalarında istedikleri gibi at koşturmalarına müdahale etmeleri söz konusu bile olamaz!

Hatta, sözü edilen STK verilerine göre en büyük vergi cennetlerinin merkezleri zengin ülkelerin sınırları içerisinde. Bu nedenle vergi kaçıranlar en güçlü Batılı devletler ve ABD tarafından ya doğrudan destekleniyor ya da onlara göz yumuluyor. Vergi kaçakçılığında ki en büyük merkez olan Kayman Adaları (%16.5) İngiltere’ye bağlı, Kayman Adaları’nı İngiltere (%10), Hollanda (%8.5), Luxembourg (%6.5) ve ABD (%5.5) takip ediyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı, hükümetlerden vergi kaçakçılığına karşı mücadele etmesini istemek, tıpkı kurtlardan koyun sürülerini korumalarını istemeye benziyor. Hatta bazen bazı hükümetler, bazı yasalar geçirip vergi kaçıranların üzerine biraz bile gitmeye çalıştıklarında, büyük şirketler ve sahipleri aldırış bile etmiyor ya da yasaları geçersiz kılmak için emirleri altındaki avukat ordularını seferber ediyor.

Toplum kapitalizmin egemenliği altında bulunduğu müddetçe sermayedarlar için vergi kaçırmak garanti altındadır. (08.12.20)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2020  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 267 - 11 Aralık 2020  Site yaşamını izle Tarihten... Tarihten... Tarihten...   ?