Sinif Mucadelesi

Kıdem tazminatı gerçeği

Cumartesi 7 Kasım 2020

Soma Kömür işletmelerinde rödovans sistemi ile çalışan maden işçileri 23 Temmuz’da yürüttükleri mücadele sonucu TBMM’den yasa geçirerek haklarını aldılar. Şimdi aynı koşullarda çalışan 749 Uyar Madencilik işçisi de ayrımcılığa son vermek, eşitsizliği gidermek ve yasanın kendilerine de uygulanması için Ankara’ya yürüyor. Bu yürüyüş, 749 aileyi temsilen 60 işçi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu işçiler; Ermenek’te Seba Maden ocağı, yine aynı bölgede Has Şekerler Maden ocağı işçileri için başta ölüm (2014’te 18 maden işçisi hayatını kaybetmişti), iş kazası, malullük ile kıdem, ihbar ve diğer alacaklarının ödenmesinin sağlanması ve faaliyette olan maden ocaklarında öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla yürüyor.

İşçiler Ankara’ya yürürken devlet de boş durmuyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için sözleşmeli çalışmanın önünü açan torba yasayı geçiriyor; 25 yaş altı işçilerin kısmi süreli iş sözleşmeleriyle birden fazla işverenin yanında aylık çalışma süreleri 10 günden az olursa uzun dönemli sigorta kolları primleri yatmayacak. Diyelim ki ayda 20 gün, 25 gün, 27 gün de çalışmış olsanız, her bir işveren açısından 10 günden az çalışma söz konusu olduğunda bu çalışma süreleri emeklilikte dikkate alınmayacak. Yani işçiler emeklilik hakkından yararlanamayacak.

Devlet, patronların devleti olduğunu bir kez daha alenen ifade ediyor. Ermenek işçileri Ankara’ya yürürken devlet patronlara “Tazminatları ödeme” diyor. Emek-sermaye mücadelesini belirginleştiren kıdem tazminatı konusu, işçi sınıfının kendi çıkarları için birlikte hareket etmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. (02.11.20)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2020  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 266 - 6 Kasım 2020  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?