Sinif Mucadelesi

Ekim devrimi bize yol gösteriyor

Cuma 9 Ekim 2020

24 Ekim’i 25 Ekim’e bağlayan gece, 1917’de o zamanki Rusya’da iktidar değişti. Yeni iktidar, kendini şu sözlerle ifade ediyordu: “Halkın uğruna savaştığı dava: Demokratik bir barışın derhal teklifi, özel mülk olan büyük topraklardaki kişisel hakların kaldırılması, üretimin işçiler tarafından denetlenmesi, bir Sovyet hükümetinin kurulması, zafere ulaşmıştır. Yaşasın işçilerin, askerlerin ve köylülerin devrimi!”

Bu açıklamayla başlayan Ekim devrimi, 1914’te başlayan dünya savaşı yıllarında da süren uzun ve çetin bir mücadelenin hem sonucu hem de başlangıcıydı. Çünkü Bolşeviklerin önderliğinde Ekim devrimini yapan militanlar, kadın ve erkek emekçiler, sadece bu sözleri açıklamakla yetinmedi, gerçekleştirmek için de elinden geleni yaptılar.

İktidarı ele alan Bolşevik yönetimin önünde üç temel sorun vardı: Barış sorunu, toprak sorunu, üretimde işçi kontrolünün sağlanması. Alınan ilk kararname, ilhaksız ve tazminatsız barış çağrısıydı. Gizli diplomasi kaldırıldı. Ardından tüm büyük topraklar ve mülkler hiçbir tazminat ödenmeksizin özel mülk olmaktan çıkarıldı. Büyük topraklar ve mülkler, köylü komitelerince kararlaştırılacak biçimde değerlendirilecekti.

28 Ekim’de basına ilişkin ve devrimi korumak üzere işçi milislerin kurulmasına ilişkin kararname yayınlandı. Ertesi gün, çalışma gününü 8 saat ile sınırlayan ve tüm kiraların aynı biçimde devam etmesine ilişkin kararname çıktı. 1 Kasım’da işyerlerinin işçiler tarafından denetimini düzenleyen ve eski mahkemeleri kaldırıp halk mahkemelerini getiren kararname yayınlandı. Ertesi gün, çarlık Rusyasında baskı altında tutulan tüm ulusların eşliğini ve özgürlüğünü ilan eden kararname çıktı.

21 Kasım’da tüm bankalar bir banka olarak birleştirildi ve toplumsallaştırıldı. Devletin tüm dış borçları iptal edildiği ve ödenmeyeceği açıklandı ve emperyalist devletlere tek kuruş ödeme yapılmadı. Aralık başında ekonominin toplumsallaştırılmasına başlandı, dış ticaret devlet tekeline alındı.

Tüm bunlar, kapitalist ekonomi ve toplumsal düzeni dışında, bambaşka bir ekonomik ve toplumsal düzen kurulmasını mümkün kılan ilk ve temel değişikliklerdi. Ekim devrimi, bir yıl daha süren dünya savaşına, neredeyse iki yıl süren iç savaşa, dünya burjuvazisinin sabotajlarına ve düşmanca kuşatmasına rağmen gerçekten de yeni bir düzen kuruluşuna girişti.

Böyle bir şey sadece bir avuç Bolşevik militanın çabasıyla mümkün olamazdı. Yeni bir toplum kurmaya girişen milyonlarca işçi, köylü, asker, öğrenci, aydın ve toplumun diğer kesimlerinin ortak çabası bunu mümkün kıldı.

On yılı bile bulmadan devrim yolunu şaşırmış olsa da, Ekim devriminin esas önemi budur. Daha iyi bir yaşam, yeni bir düzen isteyen kitleleri, bu amaçları doğrultusunda harekete geçirmiş ve isteklerini gerçekleştirmelerine olanak vermiştir. Böylesi bir toplumsal devrim, bu gün de gereklidir, mümkündür ve de insanlığın tek kurtuluş yoludur. (Geçmiş sayımızdan derlenmiştir)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2020  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 265 - 9 Ekim 2020  Site yaşamını izle Tarihten... Tarihten... Tarihten...   ?