Sinif Mucadelesi

İşçiler bir tarafta, sendika-işveren diğer tarafta

Pazar 15 Mart 2009

İşçilerin haklarını görmezden gelen, toplusözleşmede imzaladıklarını unutan, baskı ve tehditle işçileri sindiren belediye yönetimi ve sendika bürokratları, benzeri yöntemleri seçimde de uygulayarak, sonuç alacaklarını düşünüyorlar.

İşçileri, belediyenin araç ve gereçlerini seçim kampanyasının bir parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Belediye başkanının eliyle yetki alan sendikacılar, başkana diyet borçlarını ödemek için adeta seferber oldular.

Toplusözleşme imzalanırken işçiye sormadılar, işçi lehine olan maddeleri işveren lehine yeniden düzenledikten sonra imzalayan bürokratlar, bu haliyle bile sözleşmeye sahip çıkmıyorlar. Bu duruma tepki gösteren işçiye saldıran sendikacılar, geçmişte yapılan toplantılarda, itiraz eden işçilerin isimlerini vererek konuşuyorlardı. İşçilere, bakın konuşan yanar demeye getirerek, işçinin iradesini baskı altında alıyorlar. Bu da işçinin sendikadan uzaklaşmasına, sendikanın işveren sendikası olmasına yol açtı.

İşyeri temsilcileri sendika içi demokrasiyi hiçe sayan tutumları nedeniyle, sendikal toplantılara işverenin hak gasplarını onaylayan işçileri seçip katarak, kararlara ortak ediyorlar. Bütün bunlar işçilerde, sendikacılara güven bırakmadı. Adeta, işçiler bir tarafta, çıkarları örtüşen sendika ve işveren diğer tarafta duruyor. İşçiler, sendikanın toplantılarına katılmayarak, açıklamalarına ortak olmayarak tepkilerini gösteriyorlar. Hatta öncü işçiler, bir dönem, sendikacıların açık açıklamalarda konuşmama, söz almama kararı bile almıştı. Bu kez de sendikacılar, niye konuşmuyorlar diye rahatsız oldu. Çünkü öncü işçiler konuşmayınca, diğer işçiler de söz alıp konuşmuyor. Böylece sendikacılar kendilerini dışlanmış hissediyorlar.

Bir süre önce, sendika yönetimini destekleyen kimi siyasi çevreler, sendikacıları uyardıklarını, geçmişte yaşanan olumsuzlukların yaşanmayacağını, sürgün ve benzerlerinin olmayacağını söyleyerek, birlikte işyeri toplantısı yapıp, birlikte tavır almak gerektiğini ilettiler.

Şimdilik, işveren yanlısı tutumla sonuç alınamayacağını anlamış gibiler. Bu nedenle sendikanın düzenlediği toplantılara, işçilere öncülük edip, katılmalarını, konuşmalarını sağladık. Şube başkanı, ilk toplantıda, artık birlikte hareket etmek gerektiğini, geçmişte yaptığı hatalardan pişman olduğunu, özür dilediğini söyledi. Ve konuyu yerel seçime getirdiler.

Söz alan öncü işçiler, sorunların birlikte mücadele ile çözüleceğini, sendika ve işçinin birlik olursa seçimden sonra mevcut yönetimin seçimi kazanamaması durumunda, mücadele ile iş güvencelerini koruyabilme şansları olabileceğini söylediler. Toplantıdan, bir sonraki toplantıya genel başkanın katılması ve işçiye eğitim verilmesi kararı alındı.

Bir sonraki toplantıya, genel başkan, yönetim kurulundan birkaç yönetici ile geldi. Öncesinde, sendikacılar, işçilere başkana sorunları toplantıda söylememeleri, birebir görüşmelerini söylediler. Oysa yapılması gereken tam tersidir, sorunların herkesin ortasında dile getirilmesi ve genel başkanının çözüm önerilerinin herkes tarafından bilinmesidir. Nitekim toplantıda da böyle oldu. İşçiler, herkesi dinleyip, kimin neyi savunduğunu gördüler ve neyi destekleyeceklerine kendileri karar verdiler.

Genel başkan, işyerinden çok yeniden aday olan şimdiki başkanının açacağı seçim bürosundan bahsetti. İşçileri 15 Şubat’taki açılışa çağırdı. Oysa aynı gün, sendikaların düzenlediği “krizin bedelini ödemeyeceğiz” mitingi vardı. İşçileri mitinge çağırmadığı gibi, mitingden hiç bahsetmedi. Bazı işçiler buna haklı olarak tepki gösterdiler. Haklı tepkiye sinirlenen başkan, ancak mevcut başkan seçimi alırsa işiniz devam eder, onun için başkanla yürümeniz gerekli diyerek işçiden yana tavır almadı. Toplantı, işçilerin söz alıp, açıkça görüşlerini dile getirmesi açısından yararla oldu. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2009  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 129 - 6 Mart 2009  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?