Sinif Mucadelesi

Metal işkolunda toplusözleşme başlıyor

Cuma 6 Eylül 2019

MESS ile Türk-Metal, Birleşik Metal ve Çelik-İş arasında 150 bin civarındaki metal işçisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme başlayacak.

Geçen toplu sözleşmeden bu yana, metal işçisinin belirttiği gibi ücretler eridi, vergiler arttı, hak gaspı ve sömürü katmerlendi. Yaşamak artık daha pahalı, ağır çalışma koşulları içerisinde güvencesiz-esnek çalışma yaygınlaştı.

Şu açıkça görülüyor; özellikle memura verilen çok düşük ücret zammından sonra, sendikaların işçi ve memurları satmasından sonra, MESS diğer geçmiş toplu sözleşmelerden daha güçlü şekilde işçilerin haklarını gasp etmeye çalışacak.

İşte böyle bir ortam nedeniyle metal işçileri önceden ciddi bir şekilde hazırlanmalıydı. Onları temsil ettiklerini söyleyen sendika yöneticileri bu doğrultuda gerekeni yapmalıydı. Ancak maalesef yapmadılar. Hatta taslak hazırlama aşamasında bile işçiler, devre dışı bırakıldı.

Hatırlanacağı gibi 2015’te, başta Renault fabrikası işçileri olmak üzere, metal fabrikalarında işçiler tabanda komiteler oluşturarak, zor şartlara ve baskılara rağmen üretimden gelen güçlerini kullanarak harekete geçtiler; sendika yönetimleri de onların peşinden gitmek zorunda kaldı. Mücadeledeki on binlerce işçinin ruh halini anlatan sloganlardan biri: “Bugün direnmezsen, yarın dilenirsin” idi.

Geçen, 2017 yılı toplu sözleşmeleri çok zor şartlarda geçti. Hatta MESS, OHAL’i fırsat olarak kullanmaya çalıştı. Tüm bunlara rağmen metal işçilerinin kararlı tutumu hem sendika yöneticilerini hem de MESS’i hizaya getirtti. Öyle ki MESS, 2 yıl olan toplu sözleşme süresini isteği gibi 3 yıla çıkaramadı. Enflasyon o dönem %14 civarında olmasına rağmen, %10’dan fazla zam yapamam demesine rağmen, ücretlere %24.6 zam yapmak zorunda kaldı.

Son iki metal toplu sözleşmesinin gösterdiği gibi işçiler üretimden gelen güçlerini kullanırlarsa istediklerini elde edebilirler. Hem MESS’e hem de sendika bürokrasisine geri adım attırabilir. Evet, çok doğru “Hak verilmez, alınır!” (04.09.19)
Not: 2015 Renault metal mücadelesi broşürü SM sitesinde bulmak mümkündür.