Sinif Mucadelesi

İstanbul’un çehresi değişiyor

Pazar 7 Temmuz 2019

31 Mart seçiminde İstanbul’u Ekrem İmamoğlu’nun kazanması ile zarar gören AKP, YSK’ya baskı uygulayarak seçimleri tekrar etmenin bedelini 806 bin farkla kaybederek ödedi. CHP’nin İstanbul’da aldığı oy sayısını yaklaşık 571 bin artırması ile akıllara, ’Üç ayda bu fark neden oluştu?’ sorusu geldi.

Bu soruya cevap oluştu-rabilecek durumların başında, ’İmamoğlu’na haksızlık yapıldı’ fikrinden doğan ve AKP’ye yöneltilen siyasi tepki var. AKP’li olduğu halde bu fikirle İmamoğlu’na oy verdiğini söyleyen birçok kişi oldu. Diğer yandan, mazbatası iptal edilme-den önce İmamoğlu’nun ulaşım-da, su faturasında yaptığı indi-rimler ve AKP’lilerin bu indirim-leri engellemeye çalışması da birçok vatandaşta tepki uyandır-dı. Son olarak, İmamoğlu’nun toplumsal sorunlara çözüm gibi sunduğu, birbirine zıt da olsa tüm hayat tarzlarını kucaklama iddiasındaki üslubu da oy kazandırdı.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2019  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:253- 5 Temmuz 2019  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?