Sinif Mucadelesi

Evanjelist Kiliseleri: Sermaye Tanrısının Hizmetinde

Pazar 6 Ocak 2019

İki büyük seçim kampanyası siyasi alanda gittikçe artmakta olan evanjelist kiliselerinin etkilerini ortaya koydu. Bu kiliseler eski bir asker olan Bolsonaro’nun Brezilya’da Başkan seçilebilmesi için oynadığı rolü gösteriyor. ABD’de ise bundan iki yıl önce zafer kazanan gerici milyarder Trump’ın seçilebilmesi için dinci çevrelerin ve özellikle de evanjelist çevrelerin oynadığı önemli rol vardır. Hatta bu geçen Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin yenilmesini büyük boyutlarda sınırlayan bu dinci çevrelerdir.
 
Geçmişte bu Hıristiyan kiliselerin etkileri çok yaygındı ve şimdi de yeniden etkileri artıyor ve bunlar arasında Hıristiyan evanjelistlerin etkileri önemli boyutlarda arttı. Bu evanjelist dini gerici kilisenin savundukları temel fikirlerin kaynağı gerici Katolik kiliselerden geliyor. Ama onlar şimdi rekabet halindedirler ve son birkaç on yıl içerisinde evanjelistler Katolik çevrelerin önemli bir kesimini kendilerine çektiler. 
 
Bu evanjelist çevrelerin etkilerinin son yıllarda artmalarının önemli nedenlerinden biri de devletin son yıllarda gittikçe emekçilerin yararlandığı kamu sağlık hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin kısıtlamasına bağlıdır. Evanjelistler sıkça yoksul çevrelere devletin yapmadığı bu kamu hizmetlerini yetersiz ve kalitesiz de olsa sunuyorlar ve böylece çevrelerini genişletiyorlar. Örneğin özellikle Haiti ve son yıllarda bayağı yoksullaşan eski SSCB ülkelerinde yoksul kitleler için bu hizmetler bir can kurtaran simidi rolü oynuyor. 
 
Hatta Fransa gibi bir ülkede bile son yıllarda sınıf bilincinin gerilemesi sonucu bazı yoksul çevrelerde bu tarikatlar uygun bir zemin buldukları için güç kazanıyorlar. Çünkü kapitalist sömürünün insanlık dışı şartları, bencillik, ırkçılık vb nedenlerle tamamen yoksul ve çaresiz kıldığı bazı çevreler bu tarikatların tuzağına düşüyor. Bu tarikatlar bu çaresiz insanlara, eğer iyi ibadet edelerse ve gereken gayreti gösterirlerse hayatta başarılı olabilecekleri fikrini aşılıyor. Bu da burjuvazinin, dini yönleri hariç, yaydığı ideolojidir.
 
Fransa’da 650 bin civarında evanjelist kilise taraftarı var. Yani Protestanların üçte biri kadarlar. Bu rakam da giderek artıyor. Şimdi her 10 günde bir yeni bir evanjelist kilisesi açılıyor ve şu anda sayıları 2500’ye tırmandı.
 
Brezilya’da bu dinci akım hızlı bir şekilde büyüyor ve neredeyse Katolik akımı geçip ülkenin en büyük dinci akımı olmak üzeredir. Bu gerici dinci akım o kadar büyümüştür ki şimdi sadece Bolsonaro gibi gerici siyasetçilerin da ötesinde bazı sol çevreler de ona kur yapmaya başladı…
 
Evanjelist kiliseler ilk önemli büyümelerini ABD’de gerçekleştirdiler. Bu kiliselerin gelir kaynakları bir ölçüde üyelerinin bağışlarından gelse de esas gelir kaynakları zengin burjuvalardır. Çünkü bu burjuvalar inanç nedenlerinden çok siyasi nedenlerden dolayı bunu yapıyorlar ve de üstelik yaptıkları bağışları vergilerden düşüyorlar. Örneğin bazı zenginlerin özel TV kanalları var ve bunlar sürekli yaygın bir şekilde bu dinci fikirleri yayıyorlar ve de bu TV çevrelerine lüks bir hayat imkanı sunuyorlar.
 
ABD’de evanjelistlerin çoğunluğunu oluşturduğu ve tutucu Protestan ve Katoliklerin de katıldığı bir oluşum 1979’da kuruldu. Bu oluşumun ileri gelen sözcülerinden biri olan Jerry Farwell (2007’de vefat etti), onlarca yıl boyunca TV kanallarında gerici fikirleri savundu. Bu kişi hem Vietnam savaşını aşırı bir şekilde savunan hem siyahilere karşı olan bir ırkçı, kürtaj ve homoseksüel düşmanıydı. Bu kişi “ ateistlerin, feministlerin, kürtajı savunanların, homoseksüellerin ve siyahilerin haklarını savunanların ölümcül 11 Eylül 2001 terörist saldırılarından sorumlu olduklarını” savunuyordu. 
 
Bu akım (Evanjelistler) ayni zamanda işçi düşmanıdır. Örneğin Falwell “sendikalar ücret zamları isteyeceklerine İncil’i okumalılar” gibi söylemlerden çekinmiyordu. Ama Falwell’in oğlu, babasının yerine dinci Liberty Üniversite’nin başına geçti ve dini konularda örnek olmayan Trump’ı destekledi… Evanjelistler de tıpkı Trump gibi kapitalist toplumun adaletsizliklerini ve eşitsizliklerini savunuyorlar.(21.12.2018)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2019  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:247 - 5 Ocak 2019  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?