Sinif Mucadelesi

“Türkiye’de İşçi Sınıfı Gerçeği”

Perşembe 15 Mart 2018

DİSK’e bağlı Araştırma Dairesi “DİSK-AR”, “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” başlıklı bir saha çalışması yaptı ve sonuçlarını yayınladı.

Türkiye’de yaşayan kitleleri bu sonuçlar hiç de şaşırtmadı ancak yine Türkiye’de yaşayan patronlar, zenginler ve onlara hizmet eden AKP hükümeti ve medyası bu konularla fazla ilgilenmiyor. Çünkü onların tuzu kuru. Bankalardaki kasaları tıklım tıklım dolu! İşçiye gelince sefalet edebiyatı yapıyorlar.

Birçok somut veri aktaran çalışmayı özetleyelim:

Ücretler: İşçilerin aylık ortalama net geliri 1.894 lira. İşçilerin %66’sı ayda 2 bin liradan daha az gelire sahip. Bu ücretlerle bir “normal yaşam” sürdürmek nasıl mümkündür?

Geçim sıkıntısı: Her yüz işçiden 54’ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade etti. Bu parayla işçi gıda harcamasını, kira ve giyim harcamasını ve ailenin diğer temel ihtiyaçlarını, hayat pahalılığı da devamlı artarken nasıl karşılayabilir? Lise altı eğitimli her yüz işçiden 59’u ve her yüz sigortasız işçiden 71’i ay sonunu zorlukla getirdiğini söyledi.

Sigortasızlık: 15-24 yaş arası genç işçiler içinde sigortasız oranı %34 ile 43 arasında değişiyor.

Kiracılık: İşçilerin sadece %44’ü konut sahibi, %56’sı kirada oturuyor. Türkiye genelinde ise kiracı ortalaması %23’tür.

Yıllık izin: İşçilerin dörtte biri hiç izin kullanmıyor. Yıllık izin kullanmayanların oranı sigortasız işçilerde %48’e yükseliyor.

Çalışma süreleri: OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40.4 saat iken Türkiye’de 49.3 saat. Her yüz işçiden 55’i haftada en az bir gün veya daha fazla gün, fazla mesai yapıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvencesi: İşçilerin %44’üne göre işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersiz.

İş kazalarının, iş kazalarında ölen ve yaralananların sayıları bunun en somut delili. Sendikalaşma: Her yüz işçiden 87’si sendikasız olduğunu söyledi. İşçilerin %44’ü sendikalara olumlu bakıyor, olumsuz olanların oranı %16.
En önemli sorun: İşçilere göre çalışma hayatının en önemli sorunu düşük ücret ve işsizlik.

İşten memnuniyetsizlik: İşçilerin %43’ü kendine ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığından şikayetçi.

OHAL’de işten çıkarmalar: İşçilerin çoğunluğu OHAL döneminde çalışanların yargı kararı olmadan işten çıkarılmasını olumsuz olarak değerlendirdi.

Ayrımcılık: İşçilerin %14’ü kendisinin veya arkadaşının işyerinde siyasi görüş ve düşünce nedeniyle ayrımcılığa
uğradığını beyan etti.

Kadınlara yönelik ayrımcılık: Çalışma hayatında kadınlara yönelik ayrımcılık %23.2 ile daha ilk adımda, işe alım aşamasında gerçekleşiyor.

Kreş: İşçilerin sadece %7’si işyerlerinde kreş veya kreş desteği sunulduğunu söylüyor.

Sosyal faaliyet: İşçilerin en sık zaman ayırdıkları sosyal faaliyet alanı TV izleme ve sosyal medya.

Durum bütün çıplaklığıyla ortada. Sorun ise bu tabloyu görüp ağlayıp sızlamayla durumu idare etmek mi, yoksa defalarca mücadeleci işçilerin yaptığı gibi, üretimden gelen gücümüzü kullanıp yaşamımızı değiştirip, insanca yaşayacağımız bir düzeni kurmak mıdır? Bizim için tartışılmaz bir şekilde ikici şık geçerli. (24.02.2018)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2018  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:237 - 3 Mart 2018  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?