Sinif Mucadelesi

Kamuda taşeron işçinin yerini kiralık işçi alacak

Çarşamba 14 Şubat 2018

KHK ile kamuda taşeron kalktı. Aslında gerçek böyle değil. Bunu, kendisinden kadro isteyen kamu işçilerine "çalışıyorsunuz ya, ne kadrosu" diyerek tepki gösteren Erdoğan, bizzat yalanlamış oldu.

Sadece mevsimlik işçiler, belediyelerde çalışanlar değil, KİT’lerde, bakanlıklarda çalışan yüz binlerce taşeron çalışanı kapsam dışında tutulduğu gibi çalışma şartları daha da kötüleştirildi.

Çünkü artık kamuda "hizmet satın alma"nın yerine işçi kiralanacak. Böylece daha önce yasalaştırılan, işçi bulma şirketleri devri başlayacak.
Kamuda taşerona iş verildiğinde, ücret, sosyal haklar ve çalışma düzenini kapsayan bir şartname hazırlanır ama tüm bunlardan asıl işveren olan devlet sorumludur. Günlük, haftalık ya da saatlik olarak bir şirketten kiralanan işçiden, sadece kiralama şirketi sorumlu olacak.

Aynı işi yapan, birlikte çalışan işçiler, farklı şirkete bağlı, farklı ücretle çalışıyor olabilecek. Böylece işçiler arasındaki kadrolu-taşeron biçimindeki ikiliğin yerini daha fazla bölünme alacak.

Bütün bunlar ne için? İşçileri sınıflandırmak için çok bahane söylendi. Vasıflı-vasıfsız, uzmanlık gerektiren-gerektirmeyen işler, geçici-sürekli işler ve benzerleri. Sonuçta bu ayırımlar, ücret ve hakları etkiliyor ve belirliyor. Oysa hepimiz ekmeği, zeytini aynı fiyata satın alıyoruz. Neden bir işçi ve ailesi daha iyi koşullarda yaşasın, diğeri daha kötü koşullarda olsun?

Devlet eliyle, yasalar çıkartılarak, işçilerin hakları geriletiliyor. Daha iyi olacağı söylenerek yapılan değişiklikler, işçilerin çetin mücadelelerle kazandıkları sınırlı hakları da yok etti. Patronla ücret pazarlığı yapma, örgütlü hareket etme, işgüvencesi, tazminatlar, neredeyse yok edilmek üzere.

Taşeronu kaldırma, işçi haklarını geriletmenin yeni bir yolunu açıyor. Yine devlet eliyle uygulanıp yaygınlaştırılacak, böylece patronlar daha çok kâr edecek. İşçi haklarını gerileten düzenlemelere yeter artık. Hiç kimse, her gün işten atılma korkusu yaşamamalı, kadrolu olmalı. (28.01.18)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2018  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:236 - 2 Şubat 2018  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?