Sinif Mucadelesi

“Sıfır tolerans”tan” “sıfır kaza”ya, değişen bir şey yok

Pazar 8 Ekim 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mayıs-Eylül ayları arasında ‘hedef sıfır kaza’ kampanyası başlatmıştı.

Kampanya, artan işçi ölümleriyle gündemden düşmeyen 3. Havalimanı inşaat alanında, süslü bir törenle başlatıldı. İnşaat eksenli kampanyada bakanlık bürokratlarının her şehre 2-3 kez gideceği, işçi ve patronlarla görüşeceği, AKP döneminde iş kazalarının %40 azaldığı söylenmişti.

İş kazaları üzerine çalışan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) isimli derneğe göre, 13 Mayıs ve 12 Eylül arasını kapsayan kampanya dönemi boyunca, yedisi çocuk, yedisi göçmen, en az 753 işçi öldü. Buna göre her gün en az 6 işçi, çalışırken öldü.

Sıfır kaza kampanyasının eksenindeki inşaat sektöründe dört ayda en az 167 işçi öldü. İşçilerin ölüm nedenleri arasında yüksekten düşmeler, ezilme ve göçükler, %66 ile en yüksek oranda. Bu durum, patronların en temel güvenlik tedbirlerini sağlamadan, işçiyi çalışmaya mecbur bıraktığını gösteriyor.

Daha önce tersanelerde artan işçi ölümleri nedeniyle Erdoğan patronları toplamış, iş kazalarına “sıfır tolerans” kampanyası başlatmıştı. Bu kampanyanın en büyük başarısı, işçi ölümlerinin bitmesi değil, televizyonda haber olmasının sona ermesi oldu.

İş kazaları, kampanyalarla değil, işçilerin çalışma şartlarında doğrudan söz sahibi olmasıyla sona erebilir. (02.10.17)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:232 - 6 Ekim 2017  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?