Sinif Mucadelesi

Metal işkolunda sözleşme dönemi

Salı 12 Eylül 2017

Metal iş kolu sözleşmelerinin eylülde tamamlanacağı söyleniyor. Metal iş kolunda sendikalı işçi sayısı 140 bin civarında, 117 bini Türk-İş’e bağlı Türk-Metal’e üye. Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların üye sayısı çok az.

Hatırlanacağı gibi 2015 Mayıs ve Haziran aylarında metal iş kolunda, özellikle de otomotivde, işçiler kendileri, tabanda örgütlenip mücadele ettiler. Sendikaların denetimi dışında ve bütün tehditlere rağmen üretimden gelen güçlerini kullandılar. (Daha geniş bilgi için Sınıf Mücadelesi, Metal Emekçilerinin Mücadelesi broşürü). Hatta Bursa Renault fabrikasında olduğu gibi işçilerin çoğu, Türk-Metal’den istifa etti.

Patronların, bakanları da devreye sokarak işten atma, gözaltına alma da dahil uyguladığı baskıya rağmen, kendi temsilcilerini dayattılar ve işçi temsilcileri, patronlarla pazarlık yaptı. Daha sonra işçilerin bir kısmı DİSK’e bağlı sendikaya üye oldu, bir kısmı Türk-İş’e geri döndü. Ancak bu mücadele, sendika bürokrasisini bayağı terletti ve çok korkuttu çünkü onlar için işçi aidatlarından gelen milyonlarca TL kayıp demekti.

İşte bu nedenle Türk-Metal, mayıstan itibaren metal fabrikalarında “tabana seslenme” çalışması başlattı ve amacının işçilerin hakkını korumak ve tabanın karalarına “saygılı” olduğu hikayesini anlatmaya çalıştı. Elbette bunlar laf ve amaç işçileri kandırmak için yeni yöntem uygulamak. Çünkü artık metal işçileri sendika bürokratlarına “ya hakkımız gerçekten savunursunuz, ya da bizler başımızın çaresine bakarız” demekten çekinmiyor.

Şimdiden bazı fabrikalarda işçiler toplu sözleşmeyi gündeme getirip dikkatli olmaları gerektiğini ve sendika yönetiminden çok kendi güçlerine güvenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Evet, yüzde yüz haklılar, esas olarak kendi gücüne güvenmeli. (07.09.17)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:231 - 8 Eylül 2017  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?